• Fuldstændig stik mod sædvane var der i Odense Byråd ikke en eneste kommentar til afgørende lokalplan - hverken da den blev fremlagt, eller da den blev endeligt vedtaget.

Odense: Den politiske behandling af den lokalplan, der banede vejen for, at Facebook nu går i gang med at bygge et kæmpe datacenter i Tietgenbyen, er et lærestykke i, hvordan en kommune kan overholde lovgivningen uden at rutte for meget med sandheden.

Da avisen i december 2014 afslørede historien om, at et stort internationalt datafirma var på vej til at etablere sig i Odense og ville købe en enorm grund på 500.000 kvadratmeter, kom det Odense Kommune på tværs.

Ingen ville sige noget, og både borgmester Anker Boye (S) og rådmand Jane Jegind (V) henholdt sig til, at de intet anede om, hvilket firma der var på vej. Begge sagde dog, at Odense var klar og ville bidrage med al mulig hjælp for at få sagen til at gå op.

Total tavshed om lokalplan

Højst usædvanligt blev der ikke sagt et eneste ord, da en lokalplan, der blandt andet sikrede, at der i området i Tietgenbyen kan bygges i helt op til 23 meter, blev fremlagt i byrådssalen. Det skete onsdag 10. december 2014.

Typisk fortæller by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) lidt eller meget om et lokalplanforslag og begrunder det, inden det lægges ud til offentlig høring i otte uger.

Nogle gange supplerer andre partiers ordførere.

Men det skete uden et ord - alene med borgmester Anker Boyes konstatering af, at lokalplanforslaget nu lægges frem til høring.

I flere måneder var der igen fuldstændig tavshed om den lokalplan, der i sig selv bare var standardprocedure, men i sin konsekvens for Odense har enorm betydning.

Den amerikanske multinationale virksomhed har krævet størst mulige diskretion. Det ønske efterlevede både Odense Byråd og den kommunale administration.

"Generende" offentlig debat

I lande, der er mindre demokratisk sindet end Danmark, kan sådan en plan lettere køres igennem uden "generende" offentlig debat.

Odense har valgt - helt efter reglerne - at fremlægge forslag til ny lokalplan. Det er nødvendigt med en ny lokalplan, fordi bygningshøjden i området skal hæves fra maksimum 12 til 23 meter.

Set i bakspejlet kunne Odense Kommune måske have fortalt en "historie" om, at man af hensyn til Tietgenbyens videre udvikling ønskede at skabe mulighed for højere byggeri.

Odense valgte imidlertid at følge demokratiets spilleregler og fortælle, at en unavngiven, men dog konkret, virksomhed kan være på vej til byen - med ønske om at købe en grund på godt 500.000 kvadratmeter.

Til gengæld har det nu i mange måneder ikke været muligt at få så meget som ét ord over politikeres eller embedsmænds læber.

Vedtaget på rekordtid

Der blev da også nærmest sat rekord, da byrådet 25. marts 2015 på et sted mellem 12 og 15 sekunder vedtog lokalplanen.

Mødeleder, borgmester Anker Boye (S), kiggede rundt, ingen sagde noget, og "så var den ged barberet".

Da Odense fulgte reglerne for lokalplanarbejdet, slap der dog inden byrådsmødet få bemærkninger ud til offentligheden. Det skete, fordi der i indsigelsesperioden var indkommet fire bemærkninger.

Direktør Jens Nyeng, Jorgensen Engineering A/S, hvis hovedsæde ligger i Tietgenbyen, forklarer dengang, hvorfor hans virksomhed reagerede.

- Grunden til, vi spørger, er, at vi er naboer til den eventuelt kommende virksomhed, der ønsker at bygge meget højt - helt op til 23 meter. Vi har ikke kunnet få nogen indikation af, hvor byggeriet skal ligge på grunden. Det kan være rart at vide af hensyn til vore eventuelle udvidelsesmuligheder, lød det fra Jens Nyeng.

Erhversmand: - Forståelse

- Har du som erhvervsmand i Odense forståelse for, at hemmelighedskræmmeri og demokrati kan støde sammen?

- Ja, det har jeg. Vi handler med internationale firmaer som Nestlé, Danone, Tetra og så videre. Fælles for dem er, at de værner utrolig meget om deres brand og om, hvor deres navn indgår. Vi kender derfor alt til, hvordan politikken er hos sådanne internationale koncerner.

- Hvis man gerne vil have store internationale virksomheder til Odense - og det synes jeg, man skal arbejde benhårdt for - er man nødt til i videst muligt omfang at respektere de ønsker, firmaerne har om den størst mulige diskretion.

- Jeg ser det som en kæmpe mulighed for Odense at få et stort internationalt firma til byen. Det vil tiltrække veluddannede medarbejdere. De medarbejdere vil måske efter en periode søge nye udfordringer, og det vil give et mægtigt løft til odenseanske virksomheder, fordi vi mangler kvalificerede medarbejdere på et højt niveau.

Meget hemmelighedsfulde

- Byråd og administration er meget hemmelighedsfulde i denne sag og antyder, at den nærmest kan falde på gulvet, hvis der er for megen offentlighed om den. Ærgrer det dig, at Jorgensen Engineering har været med til at sætte fokus på lokalplanen ved at komme med kommentarer?

- Som sagt er det mere nogle praktiske spørgsmål, vi har stillet, fordi vi er naboer til den mulige nye internationale virksomhed. Igen må jeg understrege, at jeg kun kan støtte Odenses arbejde for at tiltrække sådan en type virksomhed. Jeg er glad for, at kommunen udviser fleksibilitet i planlægningen. Det har ikke altid været tilfældet. Det har vi da nogle erfaringer med fra vores gamle domicil, sagde Jens Nyeng tilbage i foråret 2015.

Mere om emnet

Se alle
Apple og Facebook: Viborg foreslår Odense datacenter-samarbejde

Apple og Facebook: Viborg foreslår Odense datacenter-samarbejde

17
Tænketank: Facebook får CO2-udslip som 330.000 husstandes elforbrug

Tænketank: Facebook får CO2-udslip som 330.000 husstandes elforbrug

1
Datacentre kan blive løftestang for flere danske vindmøller

Datacentre kan blive løftestang for flere danske vindmøller