Der er rigtig mange smukke og dejlige steder med natur i Odense.

Og faktisk har jeg rigtig mange yndlingssteder. Steder, hvor jeg synes, der er rigtig smukt og dejligt, og hvor der er en afvekslende og rig natur.

Et af disse steder er Lungs Grave. For de, der ikke ved, hvor det ligger, kan jeg fortælle, at den nemmeste vej at finde derud, er at køre eller cykle ud ad Åsumvej. Før Odense Å - ved brevduerne - drejer man ned ad Å-stien til venstre. Herfra må man gå eller cykle, da motorkørsel selvfølgelig ikke er tilladt på stierne.

Blot nogle få hundrede meter skal man. På højre side af stien, har man engen ned mod åen. Denne pragtfulde eng, der i maj kan præstere hundredvis af orkideer.

Og engkabbelejer, trævlekroner, forglemmigejer og mange andre blomster.

Denne perle i naturen går direkte over i skoven, der hedder Lungs Grave.

Som navnet siger, har her været gravet. Der har været gravet tørv helt op under 2. Verdenskrig.

Området tilhørte Åsumbønderne, der havde hver sin smalle, langstrakte lod. Der var både høslet, græsning og tørvegravning.

Efter krigen er området blevet tilplantet med bl.a. rødel. Men også mange andre træer som pil, birk og ask, der vist alle er selvsåede, står der i skoven.

Skoven ligger nu næsten hen som urskov, hvilket det jo ikke er, når det er plantet og har været plejet af mennesker for blot 50 år siden.

Men nu ligger det, som naturen selv vil passe et skovområde på mosejord.

Der går en sti ned fra Å-stien i begge ender af skoven, så man kan komme ned og gå langs med Odense Å et par hundrede meter. Stien er ikke nogen "motorvej"! Den er det, der hedder en rekreativ sti. En sti, hvor man det meste af året bedst færdes i gummistøvler.

Og hvor man bliver brændt af brændenælder, hvis man ikke har taget lange bukser på.

Nej, det er ikke et sted for gangbesværede, eller for folk, der ikke vil have mudder på skoene!

Men netop her, er det så, at et af mine yndlingssteder ligger.

Den vilde skov. Åen, der vandrig og doven løber ud mod fjorden.

Den store artsrigdom af vilde planter. Her er en rågekoloni, hvor der bliver skudt en del unger hvert år, for at holde bestanden nede.

Men også en mængde andre fugle er her.

Går du langs åen, så hold øje med, om du ser en isfugl. Jeg ved ikke, om den yngler her, men den blev set to gange i juni dette år! - Såh!?

Og det er som sagt et af mine yndlingssteder.
  • fyens.dk