Erstatning: Så meget kan fængslede få


Erstatning: Så meget kan fængslede få

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Den frikendte i sagen om overfaldet på Ib Johannes Hansen i Odense har siddet fængslet i 146 døgn. Den periode vil hans forsvarer søge at få erstatning for, skriver Fyens.dk og Fyens Stiftstidende onsdag.

Erstatning for fængsling gives efter retsplejelovens § 1018 a, som siger:

"Den, der har været anholdt eller varetægtsfængslet som led i en strafferetlig forfølgning, har krav på erstatning for den derved tilføjede skade, såfremt påtale opgives eller tiltalte frifindes, uden at dette er begrundet i, at han findes utilregnelig. Erstatning ydes for økonomisk skade samt for lidelse, tort, ulempe og forstyrrelse eller ødelæggelse af stilling og forhold.

Stk. 2. Selv om betingelserne for at yde erstatning efter stk. 1 ikke er opfyldt, kan erstatning ydes, såfremt den under sagen anvendte frihedsberøvelse ikke står i rimeligt forhold til strafforfølgningens udfald eller det af andre særlige grunde findes rimeligt."

Det er dog ikke sikkert, at den frikendte får erstatning, for i § 1018 a stk. 3 hedder det:

"Erstatning kan nedsættes eller nægtes, såfremt den sigtede selv har givet anledning til foranstaltningerne."

Rigsadvokaten har fastsat, at der gives 6100 kroner i erstatning for det første døgn, en person har været uberettiget frihedsberøvet. Derefter gives 750 kroner pr. påbegyndt døgn. Hvis varetægtsfængslingen er foregået i isolation, hæves beløbet til 1000 kroner pr. døgn.

Erstatning: Så meget kan fængslede få

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce