En del af det gamle skal bevares: Dalum Papirfabrik kan blive til grøn bydel

Åen og Dalumvej afgrænser boligprojektet på papirfabrikken. Den rygende skorsten øverst til venstre er fra den sidste del af papirfabrikken, der endnu er i aktivitet. Nemlig fabrikkens kraftværk, som er overtaget af Fjernvarme Fyn. Foto: Michael Bager

En del af det gamle skal bevares: Dalum Papirfabrik kan blive til grøn bydel

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Dalum Papirfabriks lukkede areal skal åbnes op og blive til et område med op mod 450 boliger. En del af det gamle fabriksbyggeri skal integreres i boligområdet.

Siden Dalum Papirfabrik lukkede ved årsskiftet 2012/13 har det enorme fabriksområde ligget lukket og øde hen. Med den forladte industris særlige æstetik, der ville få det til at klø i fingrene på en film- eller musikvideo-instruktør.

Om tre-fire år kan fabriksområdet være forvandlet til en hel lille bydel med op mod 450 boliger - både lejligheder i forskudte tre-fire-etagers bygninger og rækkehuse i to plan.

Det er MT Højgaard, der står for det ambitiøse projekt, og arkitektfirmaet CF Møller har udarbejdet de overordnede planer for fabriksområdet. De går blandet andet ud på at bevare nogle af fabriksbygningerne eller dele af dem for at give det kommende boligområde et industrielt præg og identitet.

Men samtidig, fortæller arkitekt Michael Kruse fra CF Møller, skal det være et grønt boligområde. Og ikke mindst skal det åbnes for offentligheden. Blandt andet med en sti langs Odense Å, der jo går gennem området.

Dalum Papirfabrik
Efter nogle turbulente slutår lukkede Dalum Papirfabrik endegyldigt ved udgangen af 2012. Dengang var der lidt over 200 ansatte.Fabrikken blev anlagt i 1874 og er knopskudt adskillige gange. Dens kraftværk er nu del af Fjernvarme Fyn, men skal formentlig udfases om nogle år.

Fabriksanlægget har ligget bag lås og slå siden lukningen. Alle maskiner er væk, men bygningerne står tilbage.

Meget af byggeriet rummer fin industriarkitektur, som kan genbruges i det kommende boligprojekt.
Arkitektfirmaet CF Møllers overordnede bud på omdannelsen af Dalum Papirfabrik til boliger. Fra et grønt bælte langs åen går der grønne kiler ind mellem de forskudte blokke, der består af lejligheder og rækkehuse i to plan.
Arkitektfirmaet CF Møllers overordnede bud på omdannelsen af Dalum Papirfabrik til boliger. Fra et grønt bælte langs åen går der grønne kiler ind mellem de forskudte blokke, der består af lejligheder og rækkehuse i to plan.

Grønne kiler

Fabriksområdet er afgrænset af Dalumvej mod vest og åen mod øst, og den overordnede plan går ud på, at der skal skabes et grønt område langs åen, hvorfra der skal gå grønne kiler gennem boligområdet og ud mod Dalumvej.

De store haller ud mod Dalumvej skal i det store hele bevares. Blandt andet for at skærme mod støj. Her skal der etableres detailhandel samt en form for multihal, som det meste af tiden skal bruges til overdækket parkering, men også kan rømmes for biler, sådan at hallen kan bruges til for eksempel kulturelle arrangementer, fortæller arkitekt Michael Kruse.

Han har været i dialog med blandt andet Odense Bys Museer, der har haft blik for den industrihistoriske bevaringsværdighed. Og mens mange af de eksisterende fabriksbygninger ikke længere er i en stand, så de kan bevares som sådan, så kan især de bærende konstruktioner genbruges og være med til at minde om, hvad området oprindeligt har været brugt til.

Hvis man blot har set Dalum Papirfabrik udefra som forbipasserende på Dalumvej, er det forbløffende at konstatere, hvor stort det bebyggede fabriksareal er. Foto: Michael Bager
Hvis man blot har set Dalum Papirfabrik udefra som forbipasserende på Dalumvej, er det forbløffende at konstatere, hvor stort det bebyggede fabriksareal er. Foto: Michael Bager

Ny bydel

I alt var der på Dalum Papirfabrik 60.000 kvadratmeter under tag. MT Højgaards og CF Møllers projekt opererer med boligarealer på sammenlagt et sted mellem 42.000 og 45.000 kvadratmeter, og da man som tommelfingerregel regner med cirka 100 kvadratmeter pr. bolig, kan der altså blive tale om op mod 450 boliger på det forladte industriareal.

En af de væsentlige visioner om projektet fra arkitektfirmaet CF Møller er, at det skal give Dalum en ny, grøn og levende bydel for alle.

Planerne for omskabelsen af papirfabrikkens på alle måder lukkede areal til åbent boligområde har ikke tidligere været offentliggjort i detaljer, men det har været fremme på diverse borgermøder i området.

Her har det dog i nogen grad gået under radaren, fordi byggeplaner på den anden side af åen har stjålet opmærksomheden. Arealet på østsiden af åen tilhørte også Dalum Papirfabrik, og byggeplanerne på den side af åen har været udsat for heftig kritik ikke mindst fra de nærmeste naboer, der frygter tab af tilgængelighed og rekreative naturværdier.

Samme kølige modtagelse har MT Højgaards og CF Møllers planer slet ikke modtaget. Og de kan, alt efter hvor lang tid, der går med vedtagelse af først helhedsplan for hele området og så lokalplan for det specifikke område, blive til en realitet om cirka tre år.

En af de store haller ud mod Dalumvej bliver bevaret som en kombination af parkeringshus og aktivitetshal. Foto: Vibeke Volder
En af de store haller ud mod Dalumvej bliver bevaret som en kombination af parkeringshus og aktivitetshal. Foto: Vibeke Volder
Arkitekt Michael Kruse fra CF Møller sammen med Jens Møller, der tidligere arbejdede på papirfabrikken og nu er opsynsmand med et par ugentlige runder på den lukkede fabrik. Foto: Vibeke Volder
Arkitekt Michael Kruse fra CF Møller sammen med Jens Møller, der tidligere arbejdede på papirfabrikken og nu er opsynsmand med et par ugentlige runder på den lukkede fabrik. Foto: Vibeke Volder

En del af det gamle skal bevares: Dalum Papirfabrik kan blive til grøn bydel

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce