Der er alt for lidt hjælp at hente på erhvervsskolerne. De unge bliver ensomme, fordi der næsten ikke er noget klasseundervisning. Og der kan gøres meget for at forbedre sammenholdet. Mange kigger misundelige på gymnasierne, når de fester efter studentereksamen, mener Jonathan Simmel, der er formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation.