Henrik Kaa Andersen fra Dalum Holding, der er med i ejerkredsen omkring Dalum Papirfabrik, kalder boliger tæt ved åen i det omstridte område 3 "de mest attraktive".

Boliger ved åen er noget, der er bud efter, og derfor er det vigtigt for ejerne af området.

Sådan lyder det fra Henrik Kaa Andersen, Dalum Holding, der er med i ejerkredsen.

- Det er altid en balance mellem fremtidens ønsker og eksisterende ønsker, siger han og tilføjer:

- Dem, der rådgiver omkring det, siger, at jo tættere, man kommer på åen, des mere attraktivt er det.

Han mener, det handler om at finde den rette balance, og droppede man tanken om boliger længst ned mod åen for i stedet at anlægge et grønt område, så ville det også have sin pris, minder han om.

- Så kan man ikke imødekomme de ønsker fra dem, der har henvendt til sig mig og har sagt, at de rigtig gerne vil bo der. Det er svært, men selvfølgelig tager vi alle synspunkter med i overvejelserne, og det gør kommunen jo også. Hvad, der bliver konkluderet, er det for tidligt at sige noget om, siger han.

- Der er forskellige interesser. Uanset, hvem der får ret, så er der andre, der ikke får ret. Man skal holde alle interesser op imod hinanden, og det er også det, kommunen har forsøgt. Blandt andet ved at friholde et område til naturinteresser og almennyttigt brug.

Nogle kritiske borgere sidder med en følelse af, at Odense Kommune har lyttet lidt for meget til investorerne indtil nu. I hvor stort omfang føler du, I har påvirket helhedsplanens udformning?

- Vi har påvirket den ligesom de andre lodsejere, der er kommet med deres ideer. Og kommunen er kommet deres krav til for eksempel det her 40 meter bælte (ned mod åen, red.) og nogle kvarterparker. Inden for rammerne af det, ligger er helhedsplanen opstået.

Er Odense Kommune blevet kørt rundt i manegen i den her sag?

- Nej, tværtimod. Vi har været meget skeptiske i forhold til, om det nu var nødvendigt med så stort et område ned til åen. Hvad det angår, har vi strakt os langt for at imødekomme kommunens ønsker.

  • Blichfeldt_Rune

    Af:

    Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus i 2004. Samme år ansat på Fyens Stiftstidende. Siden 2005 på Odense-redaktionen. Har siden 2007 især dækket byudvikling. herunder emner som Odense Letbane og ombygningen af Thomas B. Thriges Gade.

Mere om emnet

Se alle
1
Politikere har lyttet: V og S åbner dør på klem for mere natur ved Dalum Papir

Politikere har lyttet: V og S åbner dør på klem for mere natur ved Dalum Papir

Forening: - Et skridt på vejen, men langt fra nok

Forening: - Et skridt på vejen, men langt fra nok

Kritiske naboer om ny grøn melding: Det lyder rigtig godt

Kritiske naboer om ny grøn melding: Det lyder rigtig godt