By- og Kulturforvaltningen vil ikke imødekomme Odense Letbanes ønske om at ensrette Middelfartvej. Effekten på trafikken vil være for voldsom, lyder vurderingen.

Den ene part har til opgave at bygge en letbane i Odense til den bedst mulige pris og til tiden. Den anden part har til opgave at forsøge at få byen til at fungere imens. Og de to hensyn strider på visse måder direkte imod hinanden.

Nogenlunde sådan kan fronterne tegnes op i den strid, der i øjeblikket udkæmpes mellem anlægsselskabet Odense Letbane P/S på den ene side og Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning med rådmand Jane Jegind (V) i spidsen på den anden.

Pladsmangel koster millioner

Uanset om Middelfartvej ensrettes eller ej, så vil det bøvl, letbanebyggeriet medfører, koste millioner af kroner, når byggeriet af letbanen står på.Hvis Middelfartvej ikke ensrettes, mens letbanen anlægges, skønner letbanekontoret, at det vil medføre en merudgift for projektet på 6-12 mio. kroner. Pengene skal findes ved at skære på andre ting i letbaneprojektet.

Omvendt skønner Fynbus, at det vil koste tre-fem mio. kroner i tabt køretid (pga. trafikkøer) for busdriften, hvis vejen ensrettes. Dertil kommer det samfundsøkonomiske tab ved længere bilkøer.

I sidste ende er det et spørgsmål om hvem, der skal betale prisen. De lokale politikere i Odense skal står med afgørelsen. 

 

Det er forvaltningen, der har til opgave at få byen til at fungere, mens letbanen bygges, og det kan ikke lade sig gøre, hvis Middelfartvej ensrettes i op til 15 måneder, som Odense Letbane har ønsket. Det vurderer embedsfolkene fra slottet i Kongens Have, hvor By- og Kulturforvaltningen holder til, i den dagsorden til det kommende udvalgsmøde, der blev offentliggjort fredag.

"Der vil komme en del mere trafik på Falen, hvis Middelfartvej ensrettes - i særdeleshed i vestgående retning. I forvejen er strækningen presset i spidsperioden med bl.a. trafik til og fra Odense Universitetshospital", skriver forvaltningen og forudser:

"Krydset Kløvermosevej/Falen vil derfor delvist "bryde sammen" i spidsbelastningen og i mindre grad også uden for spidsbelastning, grundet den ekstra trafik".

Letbane skyder igen

Årsagen til, at Odense Letbane har bedt om mere plads til et arbejdsspor - ikke kun på Middelfartvej, men også på Nyborgvej - er, at det vil gøre arbejdet med at anlægge stationer, skinner og køreledninger lettere. Og dermed kan der opnås en bedre pris for letbaneprojektet i det udbud, der i øjeblikket er i gang.

På Nyborgvej er forvaltningen enig med Odense Letbane i, at der ikke er nogen vej uden om en ensretning over 600 meter mellem Østerbæksvej og Palnatokesvej i visse perioder. Desuden er der rimelige muligheder for at etablere omkørsel.

Så det er på Middelfartvej, slaget står, og Odense Letbane er så uenig i By- og Kulturforvaltningens analyse af situationen, at letbanekontoret skyder igen og har fået sin egen kritiske bemærkning føjet ind i den dagsordenstekst, politikerne præsenteres for tirsdag. Det er mildest talt usædvandligt.

Letbanekontoret modsiger især By- og Kulturforvaltningens analyse på det punkt, som handler om, at der er plads til dobbelrettet trafik plus et arbejdsspor, hvis cykler og fodgængere nøjes med et areal til deling.

Det er "teoretisk" og i modstrid med, hvad letbanens egen analyse viser, konstateres det fra letbanekontorets side.

S: Vi går i tænkeboks

I sidste ende bliver det byrådets partier, der beslutter, om det bliver letbanekontoret eller By- og Kulturforvaltningen, der skal have ret.

Og det interessante spørgsmål bliver, om især Socialdemokraterne tør lægge sig ud med bilisterne, som i en hel lang valgkamp, mens letbanen opføres, kommer til at sidde i bilkøer, der bliver endnu længere, hvis Middelfartvej ensrettes.

Venstres By- og Kulturrådmand Jane Jegind (V) har ret klart meldt ud, at hun er ikke står på letbanens side og er yderst skeptisk omkring at lukke Middelfartvej. Men byrådets andet store parti, Socialdemokratiet, har været mere tøvende og har talt om muligheden for at vende trafikken, så biler køre ind mod byen ad den vigtige indfaldsvej om morgenen og ud ad byen om eftermiddagen.

Den idé bliver dog afvist totalt af Fyns Politi, der anser det som en ikke-trafiksikker løsning.

Fredag aften lyder det derfor fra S - repræsenteret ved by- og kulturudvalgsmedlem Anders W. Berthelsen per sms - at partiet nu går i tænkeboks.

  • Blichfeldt_Rune

    Af:

    Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus i 2004. Samme år ansat på Fyens Stiftstidende. Siden 2005 på Odense-redaktionen. Har siden 2007 især dækket byudvikling. herunder emner som Odense Letbane og ombygningen af Thomas B. Thriges Gade.