Drabelig kamp mellem fugle - protest fra flyvende artsfæller

Der var forsøg på at forhindre drabet og højtflyvende protester mod det måltid, som spurvehøgen var gået i gang med. Men lige meget hjalp det. Alliken kunne ikke vriste sig ud af dødens klo og blev frokost for høgen.

Dramaet udspillede sig i en villahave i Odense M. En beboer hørte et bump på taget, som umiddelbart efter blev fulgt af voldsomme fugleskrig. Anderledes end de normalt larmende kragefugle.

To nogenlunde lige store fugle blev opdaget på fliserne. Den ene havde initiativet og overtaget. Høgen. Men under den havde alliken ikke tænkt sig at være et passivt offer.

Den forsvarede sig med næb og kløer, men har formentlig allerede været prisgivet høgen rovfuglekløer, der har været boret ind i byttets muskler.

Måske ti-femten minutter varede det, før alliken var dræbt, og der var ro til at spise.

- Rovfuglene har taget byerne til sig og vænnet sig til at leve tættere på mennesker. At høgen nedlægger så stort et bytte er sjældent. En solsort havde været et nemmere bytte, siger Kurt Due Johansen, Dansk Ornitologisk Forening i Odense.

Skal man hjælpe en fugl, der bliver angrebet?

- Det er naturens gang. Det ser brutalt ud. Men naturen er brutal. En rovfugl nedlægger bytte for at overleve. Men det ligger jo i vores gener at have følelser. Derfor har vi lyst til at blande os og hjælpe den svage. Men det ville ikke ændre naturens gang. En lille promille af en promille ville det flytte. Men derfor kan jeg da godt forstå, at du kunne finde på at redde en flagspætte, der ryger i kløerne på en rovfugl, siger Kurt Due Johansen.