Ekspropriationssager, der er blevet anket, har indtil videre kostet letbanen 12 millioner kroner i øgede omkostninger. Letbanedirektør er utilfreds med den linje, der er lagt af ankeinstansen. Han erklærer sig parat til at føre sagerne videre ved domstolene.

Mens arbejdet med at bygge letbanen er gået i gang rundt omkring i Odense, kæmpes der samtidig en juridisk kamp mellem på den ene side letbanekontoret og på den anden side nogle af de lodsejere, der har fået eksproprieret arealer.

En af dem, der har klaget, er John Madsen, indehaver af Skandinavisk Brandteknik på Hestehaven i det sydlige Odense. Han har fået tilkendt en erstatning på cirka en million kroner, som han mener er alt for lav.

- Det er et urealistisk lavt beløb, siger han.

Og en del af sagerne, hvor der er tvister, er indtil videre gået lodsejernes vej mere end de er gået Odense Letbanes vej, efter ankeinstansen har afgjort dem. Odense Letbane oplyser, at når de hidtidige afgørelser fra Taksationskommissionen, som ankeinstansen hedder, gøres op, er letbanens udgifter til erstatninger i nogle sager blevet næsten fordoblet i forhold til afgørelsen i første instans, Ekspropriationskommissionen.

12 millioner kroner over budget

På nuværende tidspunkt har ankesagerne ført til 12 millioner kroner i øgede omkostninger, oplyser letbanen og tilføjer, at det tal kan stige, når der falder flere afgørelser.

Ud af de 35 sager, der har været indbragt for Taksationskommissionen er det foreløbig 21 sager, der er afgjort. Hvor meget regningen kan vokse, har Odense Letbane ikke et tal for, man ønsker at oplyse.

Bundlinjen er dog, at de 128 millioner kroner, der i letbanens budget er sat af til at købe arealer og rettigheder op via ekspropriationer, ikke ser ud til at række. Aktuelt lyder regningen på 140 millioner kroner, altså 12 millioner over budget, og den kan som sagt stige yderligere, hvis flere klagesager falder ud til lodsejernes fordel.

- Det vælter ikke vores samlede budget (på godt 3,3 milliarder kroner, red.), for vi har indlagt en ramme i budgettet til at håndtere den slags usikkerheder. Der kommer 14,4 kilometer letbane med 26 stationer, det ligger fast. Men det kan selvfølgelig komme til at betyde, at vi må bruge færre penge på andre ting f.eks. i forhold til design og komfort for letbanens passagerer, hvis vi skal bruge flere penge på ekspropriationer, siger administrerende direktør i Odense Letbane P/S, Mogens Hagelskær.

Klar til at gå i retten

Især to af de uafklarede ankesager kan ende med at få ganske stor betydning for letbanens økonomi og ligeledes for økonomien hos de lodsejere, der har klaget. Taksationskommissionen har i de to sager sammenlagt forhøjet erstatningen med 2.575.000 kr. i forhold til Ekspropriationskommissionen.

Det er tale om to principielle sager, som Odense Letbane har anmodet Taksationskommisionen om at se på igen, fordi letbanenkontorets opfattelse er, at sagerne er afgjort forkert. Her bliver det lidt teknisk, men kort fortalt handler det om, hvornår værdien af arealet fastsættes. Og de to sager kan få betydning for vurderingen af andre af de sager, der ikke er afgjort.

Letbanen mener, værdien af arealet bør fastsættes ud fra det tidspunkt, hvor lokalplanen for letbanen blev vedtaget i 2014, mens Taksationskommisionen i nogle sager har fastsat værdien ud fra et senere tidspunkt, f.eks. tidspunktet hvor arealerne rent faktisk er blevet eksproprieret. Det betyder ifølge Mogens Hagelskær, at prisen bliver fastsat højere end den burde, blandt andet fordi letbanens åbning i den mellemliggende periode er rykket tættere på, og fordi det har fået værdien af arealerne til at stige.

- Det, mener vi, er ikke ordentligt. Og retspraksis, mener vi, er, at man tager udgangspunkt i den første lokalplan. Det er også det, Ekspropriationskommisionen har gjort, men Taksationskommissionen har altså efter vores opfattelse afveget fra den praksis, siger Mogens Hagelskær.

Ifølge letbanens direktør har Taksationskommission rettet henvendelse til lodsejeren i en af de to sager, letbanen har bedt kommission se på igen. Hvis ikke det fører til ændrede afgørelser, kan det meget vel ende med, at Odense Letbane vil føre sagerne videre til domstolene, det vil sige i første omgang byretten og eventuelt sidenhen landsretten.

- Jeg vil sige sådan, at hvis Taksationskommisionen ikke finder anledning til at gå tilbage og se på de sager igen, så vil vi afprøve dem i næste instans.

Ved domstolene?

- Ja, og det vil vi gøre uden at blinke med øjnene. Jeg mener, de afgørelser, Taksationskommisionen har truffet, afviger så meget fra det, vi kender fra retspraksis, at det kan vi ikke bare lukke øjnene for, når det er andres penge, vi bygger letbane for.

Mogens Hagelskær forventer, at det i løbet af foråret kommer til at stå klart, hvad næste skridt bliver fra Odense Letbanes side.

  • Blichfeldt_Rune

    Af:

    Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus i 2004. Samme år ansat på Fyens Stiftstidende. Siden 2005 på Odense-redaktionen. Har siden 2007 især dækket byudvikling. herunder emner som Odense Letbane og ombygningen af Thomas B. Thriges Gade.

Mere om emnet

Se alle
9
Vil ikke betale så meget: Odense Letbane på vej i byretten

Vil ikke betale så meget: Odense Letbane på vej i byretten

16
Snupper 1020 kvadratmeter: Odense Letbane vil ikke betale erstatning

Snupper 1020 kvadratmeter: Odense Letbane vil ikke betale erstatning

1
Letbane-direktør: - Vi kommenterer ikke enkeltsager

Letbane-direktør: - Vi kommenterer ikke enkeltsager