1. En ny generel beredskabsplan for Odense Kommune. Da stormen Ingolf ramte Fyn i slutningen af oktober, steg vandstanden 158 centimer i forhold til det normale. Den dag vandstanden stiger to meter, bliver Kertemindelandevejen oversvømmet, forklarede rådmand Jane Jegind, og derfor er det nødvendigt, at man kommer i gang med at lave flere beredskabsøvelser, så de involverede bliver bevidst om, hvad der skal ske i sådan en situation, samtidig med at borgerne skal have mere information. 

2. De nye vandtakster for Vandcenter Syd. Vandafgiften sænkes fra 9,50 kroner til 8 kroner pr kubikmeter - plus statsafgift. For en husstand med et årligt forbrug på 120 kubikmeter, betyder det en besparelser på 442 kroner om året. Fjernvarmepriserne fastholdes uændret.

3. Politikerne i det nye byråd, som samles første gang efter nytår, bliver udstyret med den nyeste model iPhone, dertil en iPad pro eller en bærbar computer (Lenovo eller Macbook) eller en almindelig iPad. Byrådsmedlemmer får ikke længere betalt internet til arbejde i hjemmet, men kan få refunderet udgifter for op til 150 kroner om måneden. Grænsen for, hvor meget kommunen dækker af politikernes udgifter til telefoni og data begrænses til 5000 kroner om året for almindelige byrådspolitikere og 10.000 kroner for borgmester og rådmænd. 

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist på Odense Redaktionen. Skriver om lidt af hvert, blandt andet socialt udsatte, psykisk sårbare og interessante menneskeskæbner. Kan specielt godt lide fortællende journalistik. Har skrevet to bøger, om Klaus Riskær (2005) og Remee (2010).

Mere om emnet

Se alle
8
Politikere beholder penge: - Det gør mig helt vildt indigneret - det grænser til hykleri

Politikere beholder penge: - Det gør mig helt vildt indigneret - det grænser til hykleri

Den sidste dag med kliken

Den sidste dag med kliken