Der er udsigt til massiv mangel på sundhedsfagligt personale i kommunerne i fremtiden, forudser FOA, der blandt andet organiserer social- og sundhedsassistenter.

Fyn kommer til at mangle flere tusind social- og sundhedpersonale i de kommende år. FOA, der organiserer sosu-assistenter og -hjælpere forudser, at der kommer til at mangle 3600 personer i den faggruppe på Fyn frem mod 2026. Det skyldes både, at godt en tredjedel af gruppen i dag er over 50 og derfor vil trække sig tilbage de kommende år, men også, at der bliver flere og flere plejekrævende ældre og opgaverne fra det sammenhængende sundhedsvæsen breder sig ud i kommunerne.

- Det er et stort problem, at man ikke fra arbejdsgivers side har været opmærksom på, at få rekrutteret til det her område. En af problemstillingerne kan være, at man i ren panik begynder at tage folk ind uden uddannelse eller måske forsøge at slække på uddannelseskravene, siger sektorformand i FOA, Karen Stæhr.

Alene i Odense forudser FOA, at der kommer til at mangle knap 1000 sosu-hjæpere og assistenter om otte år.

Netop nu ansætter Odense Kommune sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter i et stort samlet stillingsopslag. Foreløbigt er 28 af 50-60 nye ansættelser i hus og Ældre- og Handicapforvaltningen er fortrøstningsfuld med hensyn til at få ansat resten.

Det er dog ikke sikker at det vil gå let i fremtiden.

- Vi er meget opmærksomme på udviklingen, siger stabschef i økonomi og HR i Ældre- og Handicapforvaltningen, Jeanette Andreasen.

- Vi gør allerede nu, hvad vi kan for at Odense bliver en god arbejdsplads, og vi samarbejder med skolerne. Vi skal være bedre til at fortælle de gode historier og tale de her fag op, tilføjer hun.

  • Jensen_Stine_Jessen_(2015)_024

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Odense. Jeg skriver om stort og småt i Odense Kommune. Mit særlige stofområde er ældre- og handicap-politik. Jeg er uddannet fra Journalisthøjskolen i Århus, og jeg har desuden en bachelor i dansk og statskundskab fra Københavns Universitet. Jeg bor i landsbyen Vindinge uden for Nyborg med min mand og vores tre børn.