Cirka halvdelen af de "varme hænder", Odense Kommune ønsker at ansætte, er nu inde i folden. Nye jobopslag skal tiltrække de sidste. I fremtiden vil der blive problemer med at rekruttere medarbejdere på sosu-området, forudser FOA.

Odense Kommune er nu omkring halvvejs i arbejdet med at ansætte de 50-60 medarbejdere, man har fået råd til med de 21 millioner kroner, der er afsat til de udkørende grupper.

Et stort fælles opslag har tiltrukket 28 sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og terapeuter, som er blevet ansat i forskellige udkørende grupper og forløb. Nu skal der mere specifikke opslag til at finde de sidste 25-30 medarbejdere. Og processen er godt i gang, fortæller stabschef for økonomi og HR. i Ældre- og Handicapforvaltningen, Jeanette Andreasen.

- Der har kørt en fornuftig og professionel proces. Vi har været tilfredse med ansøgerfeltet og er fortrøstningsfulde med hensyn til at få ansat de sidste, siger hun.

Men det er ikke så sikkert, at det bliver helt lige så let i fremtiden at rekruttere sundhedsfagligt personale i kommunerne.

Fagforbundet FOA, der organiserer blandt andet social- og sundhedspersonale, forudser, at der bliver mangel på den slags arbejdskraft i fremtiden.

Forbundets beregninger viser, at der på Fyn vil blive behov for 3500 nye ansatte på sosu-området frem til 2026, og alene i Odense er tallet 927. Tallene er udregnet på baggrund af det stigende antal plejekrævende ældre og den forudsigelige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet af nuværende sundhedspersonale.

30 procent af de nuværende social- og sundhedspersonale er over 50 år, fremgår det af analysen fra FOA.

Hertil kommer lignende tendenser inden for andre faggrupper.

Den udvikling er man helt opmærksom på i Odense Kommune, siger stabschef Jeanette Andreasen.

- Vi gør allerede, hvad vi kan for at Odense Kommune bliver en attraktiv arbejdsplads. Vi er proaktive, når vi samarbejder med skolerne og benytter eksempelvis sygeplejestuderende som afløsere, så de kan få et indblik i, hvad det vil sige at arbejde i en kommune, siger hun.

- Men vi skal alle sammen også blive bedre til at tale faget op og gøre noget for at øge den faglige stolthed i arbejdet i kommunerne. Vi skal fortælle de gode historier om, hvor afgørende vigtig en opgave, vi løser i kommunen. Det tænker jeg, vi kan blive bedre til, tilføjer hun.

  • Jensen_Stine_Jessen_(2015)_024

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Odense. Jeg skriver om stort og småt i Odense Kommune. Mit særlige stofområde er ældre- og handicap-politik. Jeg er uddannet fra Journalisthøjskolen i Århus, og jeg har desuden en bachelor i dansk og statskundskab fra Københavns Universitet. Jeg bor i landsbyen Vindinge uden for Nyborg med min mand og vores tre børn.