I årevis har demensramte kæmpet for rettet til at få bevilliget transport til familiebesøg, fritidsinteresser eller andet. Nu er der afsat 45 millioner satspulje-kroner til forsøg med transport i fem kommuner. Frivillige fra Kallerupvej håber, at Odense Kommune søger puljen.

En gruppe af deltagere fra Kallerupvej har i flere år kæmpet for, at personer, der er ramt af en demenssygdom, kan få betalt transport på lige fod med andre handicappede.

Det har hidtil ikke været muligt, fordi Odense Kommune udelukkende har bevilliget kørsel til fritidsinteresser, indkøb eller familiebesøg til personer med fysiske handicap, men nu har en pulje på 45 millioner kroner under satspuljemidlerne skabt fornyet håb.

Satspuljepartierne har besluttet at afsætte 45 millioner kroner til forsøg med kørsel til demensramte i 2019 og 2020, og af aftalen fremgår det, at man regner med at fem kommuner for den sum kan lave forsøgsordninger.

Transportgruppen fra Kallerupvej glæder sig over, at der nu er afsat en sum penge, og man håber, at Odense Kommune bliver forsøgskommune.

- Det er blandt andet enlige med en demensdiagnose, der har et stort behov, for nogle har jo svært ved at finde ud af den offentlige transport. De har især et stort ønske om at kunne besøge eksempelvis børnebørn, siger Søren Rabenhøj, der har været med i transportgruppen siden 2010.

Han har dog også et forbehold overfor satspuljemidlerne.

- Man ser i stigende grad, at politikerne bruger satspuljemidlerne til at give små sjatter til folk, der råber op om noget. Men nogle gange folder tingene sig ikke helt ud, når der er tale om midlertidige forsøgsordninger, siger han.

I Alzheimerforeningen er man begejstret for den kommende forsøgsordning, og direktør Nis Peter Nissen giver transportgruppen på Kallerupvej en stor del af æren for, at det endelig er kommet på politikernes dagsorden.

- Vi skal også huske at rose, når der bliver lyttet til dem, der har sygdommen og de pårørende. Det kan nogle gange være vanskeligt at tage ordet, når man er i den situation, og det har de gjort på Kallerupvej, siger han og understreger vigtigheden af befordring til dementramte.

- Folk med en demenssygdom kan blive meget isolerede af ikke at kunne komme rundt. De synes, det er uretfærdigt, at fordi du har et fysisk handicap, så skal kommunen stille transport til rådighed minimum 104 gange om året, mens hvis det er demens, så er det ikke et krav til kommunen. Der står i reglerne, at kommunen kan gøre det, men det er dyrt, og det sker ikke, som det er nu. Vi synes, der skal stå i paragraffen, at kommunen skal stille befordring til rådighed for demente, siger Alzheimerforenings direktør, Nis Peter Nissen.

Kriterier og ansøgningsfrister er endnu ikke meldt ud for puljen, men Ældre- og Handicapforvaltningen vil klargøre en sag til beslutning i enten By- og Kulturudvalget eller Ældre- og Handicapudvalget, når de bliver det.

  • Jensen_Stine_Jessen_(2015)_024

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Odense. Jeg skriver om stort og småt i Odense Kommune. Mit særlige stofområde er ældre- og handicap-politik. Jeg er uddannet fra Journalisthøjskolen i Århus, og jeg har desuden en bachelor i dansk og statskundskab fra Københavns Universitet. Jeg bor i landsbyen Vindinge uden for Nyborg med min mand og vores tre børn.

Mere om emnet

Se alle
- Hun er helt væk: Livet med og uden Marguerite

- Hun er helt væk: Livet med og uden Marguerite

Professor: Demenskurven knækker i disse år

Professor: Demenskurven knækker i disse år

Plads til alle på Kallerupvej

Plads til alle på Kallerupvej