Chef for Byggesag om nabo-kritik: - Det er et andet projekt i dag


Chef for Byggesag om nabo-kritik: - Det er et andet projekt i dag

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Brian Brandt Bundsgaard, kontorchef i Byggesag, svarer på nabo-kritik.

I maj 2016 er vurderingen hos både Byplan og Byggesag, at der ikke må ændres på bygningskroppen eller tilføjes ekstra etager. Hvorfor har Byggesag ændret holdning til ekstra etager fra maj 2016 og frem til i dag?

- Indledningsvis vil jeg gerne sige, at sagsbehandlingen stadig er verserende. Der er ikke taget endelig stilling, og sagen bliver forelagt til afgørelse på politisk niveau. Men det, som er sket, er, at projektet har udviklet sig. Det er et andet projekt i dag, og derfor kan man ikke sammenligne de to sager med hinanden. Selv om en bygning er bevaringsværdig, er det jo ikke sådan, der ikke kan ske en positiv udvikling af bygningen, hvis det sker med respekt for det eksisterende.

Men der er stadig tale om ekstra etager, som var det, der ifølge vurderingen fra 2016 ikke kan lade sig gøre?

- Jo, men igen, det er et nyt projekt, og det er en samlet vurdering. Vi er ved at undersøge sagen. I den proces inddrager vi offentligheden.

Hvad er den helt væsentlige ændring af det nye projekt i forhold det gamle fra 2016?

- Det er en samlet vurdering. Vi mener respekten for den eksisterende bygning er bedre i det her projekt end i det oprindelige.

Men en ekstra etage er vel stadig en ekstra etage?

- En ekstra etage er en ekstra etage. Men der er forhold omkring facaderne og respekten for den eksisterende bygning, som er anderledes.

Kan du forstå, hvis det for nogle naboer ser lidt mærkeligt ud?

- Hvis de (naboerne, red.) ikke ved, at det er to forskellige projekter, kan jeg godt se, de kan være forvirrede over, hvad der er sket. Men for os (Byggesag, red.) at se, er det et projekt, der har udviklet sig. Og igen, det er vigtigt for mig at understrege, at vi ikke har taget stilling til, hvad det ender med.

Hvordan kan Byggesag nå frem til, at ombygningen kan foretages uden lokalplan? Byplan-kontoret påpegede i 2016 jo netop, at skilte- og facadelokalplanen sammen med kommuneplanen udgør plangrundlaget for bygningen.

- Vores opfattelse er, at det projekt, der ligger nu, og som kommer i partshøring igen, fordi der er foretaget yderligere ændringer for at imødekomme høringssvarene, ikke kræver en ny lokalplan. Det handler ikke om, at vi ikke respekterer kommuneplanen eller den eksisterende lokalplan. Vi mener, at det projekt, der ligger nu, modsat det oprindelige projekt kan rummes inden for den eksisterende lokalplan.

Salg og Udlejning har solgt bygningen uden byggeret. Hvis det viser sig, der alligevel kan tilbygges, skulle denne mulighed så ikke have været oplyst åbent i salgsprocessen, så alle interesserede købere var klar over, at der lå den ekstra indtjeningsmulighed ved køb af ejendommen?

- Jeg kan ikke udtale mig om, hvad man burde have gjort i Salg og Udlejning. Jeg kan sige så meget, at jeg har været i dialog med Salg og Udlejning, og der er ikke noget problem i, at en ejer ansøger om at få lov at bygge noget ekstra, selv om den ikke er solgt med byggeret. Byggesag er myndighed på byggesagsområdet, mens Salg og Udlejning er sælger.

Hvad har ejeren af bygningen sagt og/eller gjort for at få Byggesag til at ændre syn på ekstra etager?

- Vi har haft dialogmøder med ejerne, og de er så vendt tilbage med et nyt projekt. Så behandler vi dem professionelt og holder møder med dem som med alle andre, der ønsker at lave en tilbygning. De har efter vores opfattelse lavet et bedre projekt, som vi er ved at undersøge muligheden for at realisere. Det er det, vi gør ved at høre offentligheden, og senere vil sagen blive forelagt til politisk afgørelse.

I en anden sag, lysreklamesagen fra Fisketorvet, dukkede interne mails op, som antydede, at du som kontorchef i Byggesag af rådmanden var blevet bedt om at udføre "en god sagsbehandling". Er denne sag - hvor det, der ikke kunne lade sig gøre i maj 2016 (ekstra etager) nu måske alligevel godt kan lade sig gøre - udtryk for, at sagen i mellemtiden har fået en "god sagsbehandling?"

- Vi tilstræber alle vores sager får en god sagsbehandling, og igen: Der er ikke taget stilling til sagen endnu. Vi er ved at undersøge mulighederne.

Har nogen i denne sag bedt om "en god sagsbehandling"?

- Der er ingen, der i den her sag har bedt om at få en god sagsbehandling. Udvalget er to gange blevet orienteret om sagen. Der har ikke været nogen henvendelser eller politiske forespørgsler på nogen måde.

De tre bedste og de tre værste ting
Tre ting Odeon er stolt af:Fællesspisningen: Det har været en succes, at så stor del af Odense så gerne vil spise med os.

Rundvisninger: Tusinder har fået en rundvisning, og det fortsætter. Det er vildt, hvilken interesse det har haft og stadig har.

Åbningen i hele marts: Odense - ja, faktisk hele Fyn - ville os og kom og deltog. Jeg er så glad for den store interesse, vi fik fra begyndelsen.

Tre ting Odeon gerne ville gøre om:

Sidebalkonerne: De er bare bygget dumt. Det er blevet meget bedre efter, at vi fik lavet det om i sommerferien og fik et mindre gelænder, men pladserne er stadig ikke optimale.

Skiltning: Det har vi godt nok fået mange tæsk for - både inde og ude - og det er helt forståeligt. Særligt i parkeringskælderen. Det mest frustrerende ved dette punkt er, at vi ikke selv har kunnet gøre noget ved det.

Garderoben: Igen: Dem, der har bygget Odeon, har ikke tænkt sig helt godt nok om. Det er utrolig dårlig logistik at have en garderobe i en kælder. Vi arbejder hele tiden med det, men det er ikke optimalt, at der er garderobe og toiletter i en kælder. Jeg bliver så misundelig, når jeg ser på for eksempel Aarhus Musikhus, som har en garderobe i foyeren uden for salen.

Kilde: Kulturchef Sara Ekknud, Odeon.

Chef for Byggesag om nabo-kritik: - Det er et andet projekt i dag

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce