Byggesag: Derfor kan ulovlige altaner godkendes

Brian Brandt Bundsgaard, kontorchef i Byggesag.

Byggesag: Derfor kan ulovlige altaner godkendes

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Kontorchef i Byggesag Brian Brandt Bundsgaard har to primære forklaringer på, hvorfor ulovligt opførte altaner ikke skal rives ned.

Byggesag har sendt en påtænkt afgørelse i nabohøring, hvor der lægges op til, at de ulovligt opsatte altaner på ejendommen Hans Tausens Gade 9 skal have lov at blive hængende. Hvorfor egentlig det, når de er opsat ulovligt?

- Det skyldes, at de kan overholde kravene til hvor meget dagslys, der ifølge bygningsreglementet skal kunne komme ind i lejlighederne nedenunder. Det har beregninger, der er foretaget efterfølgende, vist. Desuden har udvalget (By- og Kulturudvalget, red.) i foråret 2017 haft en drøftelse om størrelsen på altaner, og på den baggrund er det blevet besluttet, at der i hvert enkelt tilfælde skal foretages en konkret vurdering i stedet for, at man som førhen har afgjort sagerne ud fra en på forhånd fastlagt standard i forhold til f.eks. dybden.

Hvordan spiller det ind?

- Da tilladelsen til en dybde på 1,30 meter blev givet, var det ud fra den tidligere praksis med en fast standard. Når vi nu skal vurdere sagen igen, skal det ske ud fra den nye praksis, hvor vi foretager en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Det, kombineret med dagslysberegningerne, der viser, at der stadig kommer tilstrækkeligt lys ind, mener vi, gør, at det er en korrekt afgørelse, at vi nu lovliggør de opsatte altaner i stedet for at kræve dem revet ned.

Naboerne i nummer syv føler, der ikke er tale om lighed for loven. De ville også gerne have haft større altaner, men måtte kæmpe for at få lov til at opsætte altaner med en dybde på 1,30 meter. Kan du forstå det synspunkt, at det ligner en ulige behandling?

- Nej, for det er ikke en ulige behandling. Det er to forskellige sager, og deres ejendom (i nummer 7, red.) vil ikke kunne overholde dagslyskravene, hvis de lavede større altaner på f.eks. 1,80 meter.

Tilbage står, at de her altaner i Hans Tausens Gade 9 er opført ulovligt. Er kernen i det her ikke, at ejeren af bygningen burde have overholdt den byggetilladelse, han fik?

- Jo, det burde han. Det kan jeg kun være enig i. Men det er ikke sket, og nu er vi nødt til at vurdere sagen ud fra den praksis, der gælder nu.

Er der ikke en risiko for, at der breder sig en opfattelse af, at det på byggesagsområdet i Odense Kommune er lettere at bede om tilgivelse end om lov? At lovløsheden breder sig?

- I det her konkrete tilfælde er det sådan, at det har vist sig, at man kan overholde dagslyskravene plus man har været så "heldige", at der er sket en praksisændring i den mellemliggende periode. Men generelt er det stadig sådan, at hvis man tager chancen og bygger i strid med den tilladelse, man har fået, så risikerer man at skulle pille det ned igen med et muligt økonomisk tab til følge.

Kunne man ikke argumentere for, at sagen må bedømmes ud fra de regler, der var gældende, da byggeriet blev gennemført?

- Vi må bedømme sagen ud fra de retningslinjer, der gælder i dag. Vi kan ikke forringe borgernes retsstilling ved at kigge på, hvordan det var tidligere. Hvis vi krævede, altanerne skulle pilles ned, kunne ejeren af ejendommen jo blot efterfølgende ansøge igen om at sætte de præcis samme altaner op. Så ville han - ud fra dagslysberegningerne og nuværende praksis få ja. Og så kunne han sætte de præcis samme altaner op igen. Dermed giver det ikke rigtig mening at kræve dem pillet ned.

Naboerne i Hans Tausens Gade 7 føler sig krænket på retsbevidstheden i den her sag. Har du nogen som helst forståelse for det?

- Jeg kan godt forstå, det kan være svært at forstå. Men set fra vores synspunkt er der rent juridisk ikke tale om en krænkelse af deres rettigheder.

Byggesag: Derfor kan ulovlige altaner godkendes

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce