Færre barslende blandt de kommunalt ansatte plus ny god buskontrakt betaler velfærdsydelser

Odense: Færre nyfødte er ikke tegn på en kommune og et samfund i udvikling, men der kan godt være nogle afledte virkninger, som hjælper på økonomien. I Odense Kommune er der i hvert fald en central barselsfond, som bugner mere end nødvendigt.

Herfra tages der nu penge, som sammen med andre såkaldte omprioriteringer betyder, at Økonomiudvalget i 2016 og efterfølgende år kan levere 10 millioner kroner årligt til de fælles velfærdsområder: skoler, udsatte børn og ældre.

By- og Kulturudvalget har økonomisk fået en noget mere fordelagtig kontrakt på buskørslen, der over fire år bliver 49 millioner kroner billigere.

De penge går også til velfærdsydelser.

De tre øvrige udvalg, Børn- og Unge, Ældre-og Handicap og Beskæftigelses- og Socialudvalget skal ikke i 2016 og i overslagsårene finde penge, som de skal levere tilbage til den fælles kasse.

Fokus skal give seks mio. kr.

I det budgetforlig, som byrådet i enighed har indgået, skal der under overskriften "fokuseret indsats" findes seks millioner kroner. I embedsmandssprog hedder det:

"Forligspartierne er enige om at omprioritere ressourcerne vedrørende de tværgående stabe - Bæredygtighedssekretariatet, Center for Civilsamfund og Velfærdsudvikling samt Center for Velfærdsteknologi. Seks millioner kroner eller halvdelen af budgettet følger ikke med".

En mere enkel måde at formulere det på ville være:

"Der skal spares seks millioner kroner på tværgående stabe".

Næste år har et enigt byråd besluttet at snuppe 55,4 millioner kroner i kassen for at kunne give ekstra millioner til velfærdsområderne.

I de efterfølgende år er det kun mindre beløb, der tages i den pengekasse, som kun får det bedre, hvis den voldsomt høje arbejdsløshed i Odense falder.

  • Michael Bager

    Af:

    Jeg er politisk reporter på Odense-redaktionen med fokus på byrådet og løfter mange andre Odense-historier - med et lille sidespeciale i parkeringsforhold. Droppede efter eget ønske en plads i bladets ledelse for at blive aktiv reporter. Golf er en stor fritidsinteresse, og når der er tid, skriver jeg om emnet - både om lokale forhold og golf på verdensplan. Jeg er gift og har to voksne børn.