Helge Rasmussen (ras) er din meddeler i Agedrup, Bullerup, Rågelund, Seden og Åsum. Har du nyheder eller meddelelser, så henvend dig til Helge Rasmussen, Lunden 59, 5320 Agedrup.

Tlf.66107679.

Email: heras@post.tele.dk.