SKYDNING: Tre generationer af en Odense-familie præger et af byens gamle selskaber
NÆSBYHOVED: 149 år er de tilsammen - de tre generationer af Odense-familien Høffner, der sætter sit præg på en endnu ældre Odense-sag:

Odense forenede Skydeselskab, som nu går ind i sit 185. år, og som har prins Henrik som sin protektor.

Selskabet blev stiftet i 1817 som en fusion af datidens mange frivillige militære hjælpekorps - og familien Høffner har været med siden 1931.

- Det år blev min farfar, Hugo Høffner, optaget, og han nåede at fejre sit 50 års jubilæum i 1981, fortæller registreret revisor Finn Høffner, 48 år, hvis søn, salgsleder Jacob Høffner, 25, var blandt rekrutterne, de nyoptagne medlemmer, i år.

Hjem fra Spanien

Ældste generation i Odense forenede Skydeselskab repræsenteres af Finn Høffners far, fabrikant Jacob H. Høffner, 76, som bor i Spanien det meste af året, men som altid sørger for at være i Odense til festskydningen på Næsbyhoved Slotsbanke i august.

Det viste sig at være en klog disposition - for med et kongestik, som det hedder, når kuglen sidder helt rent i pletten, løb fabrikant Høffner nemlig med titlen som årets skyttekonge. For fjerde gang, i øvrigt.

Jacob H. Høffner har været medlem af Odense forenede Skydeselskab siden 1954, og for sin trofasthed er han nu udnævnt til æresmedlem. En hæder, han deler med kun tre andre: guldsmed Jean Pierre Surel, direktør Hans Aage Kofoed og købmand Viggo Byrum.

Medvirkende til æresmedlemskabet var også Jacob H. Høffners flotte gestus, da han for år tilbage skænkede skydeselskabet 30.000 kroner - for hvis renter der uddeles en særlig pris til den, der har været flittigste deltager i de otte årlige skydninger og efterfølgende spisninger.

- Vi lægger vægt på, at man er til stede, hvis man overhovedet har mulighed for det. Derer kun 120 pladser i selskabet, og det er ikke morsomt at være sammen med en broder, hvis stol hele tiden står tom. Derfor belønner vi hvert år et flittigt medlem, siger selskabets næstformand, arkitekt Jess Heilbo.

Broder for livet

Enhver mandlig borger i byen kan blive medlem af Odense forenede Skydeselskab. Under forudsætning af, at derer en ledig plads - for de 120 er, hvad der rent praktisk er plads til omkring bordet - og at han anbefales af mindst to brødre.

Er man først kommet ind, betragtes man som broder for livet.
  • fyens.dk