BOLBRO: En udvidelse af hjælpebrandstationen på Møllemarksvej bliver dyrere end ventet, men da arbejdet også er forsinket, og udgiften til seks ekstra brandmænd derfor kun belaster budgettet kort tid i år, flyttes der rundt på pengene, så regnestykket går op. Det har byrådet uden bemærkninger godkendt. (kasper)