Konfrontation

Han så gerne mere eksakte tal, men borgmester Peter Rahbæk Juel (S) er ikke i tvivl om den positive effekt af kommunens millioninvesteringer i events.

Hvad kan du bruge årsrapportens tal til?

- Det vigtige er, at vi kan dokumentere effekten af de events, vi har investeret i. Det har skabt en ekstra omsætning på 83 millioner kroner i byen, og det er jo noget af det, vi gerne vil. Skal vi have flere penge til velfærd, skal der skabes flere job, gøres flere indkøb i byen. Og så skal vi ikke undervurdere betydningen af, hvordan andre ser på Odense. At man kan se, at der sker flere ting i Odense, og at der er mange perler. Vi skaber noget schwung med de her midler.

Hvilken glæde får borgerne af den øgede omsætning?

- Helt konkret er der tjenere, kokke og andet personale, der har haft beskæftigelse. Med flere i job kommer der flere penge i kommunens kasse, og vi skal ikke betale understøttelse.

Men rapporten siger jo ikke noget om, hvor mange job der er skabt?

- Man kan ikke se det specifikt, men jeg er ikke i tvivl om, at med 83 millioner kroner i ekstraomsætning, så er der en hel del, der har haft beskæftigelse, som ellers ikke ville have haft det.

Hvorfor skal kommunen bidrage til, at restauranter og hoteller tjener flere penge?

- Fordi vi har en kæmpe interesse i, at vi har en by, der blomstrer. Og når der falder skattekroner i vores kommune, så har vi mulighed for at lave bedre skoler, dagtilbud og plejecentre.

20 millioner kroner havde vel også haft en effekt, hvis de var brugt direkte på flere lærere, pædagoger og sosu'er?

- Ja, men sat på spidsen kunne vi være blevet nødt til at spare dem væk igen. Vi skal også lige huske proportionerne - det her handler om 20 millioner kroner til events. Vi bruger godt og vel en milliard kroner på for eksempel skolerne.

Sidste år var der kritik af opgørelsesmetoden. Den er brugt igen, og tallene i årsrapporten betegnes som skøn og estimater. Er de overhovedet brugbare for dig som politiker?

- Det ville være skønt at leve i en eksakt verden, men det her er de bedste tilgængelige tal, vi kan få. Jeg hæfter mig også ved, at det er konservative skøn, så hvad der kan være af metodiske usikkerheder, kan måske opvejes af den konservative tilgang.

Så det er ikke spild af arbejde og papir?

- Når vi bruger penge på events, skal vi vide, hvad effekten er. Og i betragtning af hvor få år vi har arbejdet med events, synes jeg, det er flot, det giver de effekter allerede nu.

Du er tryg ved, at det er valide tal?

- Som lægmand kan jeg kun læne mig op ad eksperterne. Og jeg har det godt i maven med deres konservative skøn.

Giver rapportens resultater anledning til fremover at gøre noget anderledes i forbindelse med eventinvesteringer?

- I udgangspunktet bliver jeg lidt stolt, når jeg kigger ned over listen af de her ting, der har blomstret. Skal man ind og have del i eventpengene, skal man komme med noget virkelig godt. Men det handler også om, hvad byen får ud af det - hvad der tjener byen bedst. Og det skal vi selvfølgelig fortsat holde øje med.

  • Ahlmann-Jensen_Camilla_(2015)_013

    Af:

    Journalist på Odense-redaktionen, hvor jeg de fleste dage skriver om børne- og ungepolitik. Jeg blev uddannet journalist fra Syddansk Universitet i 2006 og har skrevet ord i aviser som Politiken og Nyhedsavisen, inden jeg i 2007 tog fat på Fyens Stiftstidende. Jeg bor i Odense sammen med min kæreste og vores to døtre.