Friskole afsluttede de voksnes konference
HØJBY: - Du holder, jeg graver!

Victor Treu på ni år tog initiativet, da han, Sami Rami (ni) og de andre elever fra Højby Friskole i går plantede træer ved Højbyvej.

Træplantningen var en symbolsk handling som afslutning på bæredygtighedskonferencen i Odense, der skulle kompensere for de 350 deltageres CO2-udslip i forbindelse med konferencen.

Her var det meningen, at et større antal af konferencedeltagerne skulle møde op og plante et træ, men kun et par stykker dukkede op - men så var der heldigvis en flok glade skolebørn til at opføre sig bæredygtigt.

Den overordnede initiativ-tager til træplantningen landskabsarkitekt Lise H. Thorsen fra Park og Vej i Odense Kommune forklarer, at det ender med i alt otte hektar skov. Det bliver en kombination af de træer, som børnene planter og træer, der sidenhen blive sået.

Det giver ifølge entrepriseleder Jørgen Edgar fra Odense Kommune en meget varieret skov med forskellige størrelser træer.

- Når vi har sået og plantet træerne, hegner vi hele området ind efter et stykke tid. Så lukker vi kvæg ind og lader det græsse, og får dermed et naturligt skovområde, siger Jørgen Edgar og forklarer, at træer er så viseligt indrettet, at deres stammer binder den udledte CO2 og på den måde forsinker frigørelsen af CO2 over en længere årrække.
  • Fyens Stiftstidende