På lørdag kan alle komme tæt på udgravningerne ved den katolske kirke

Centrum: Bag den grønne teltdug foran Sct. Albani kirke graver arkæologerne fra Odense Bys Museer.

Det er først og fremmest skeletter, der dukker op, for teltet står over den østligste del af den gamle Albani kirkes kirkegård. Selv om kirkegården blev nedlagt for små 500 år siden, rummer det lille udsnit næsten 200 begravelser.

På lørdag kl. 10-13 holder arkæologerne åbent hus. Eller måske snarere åbent telt, for gravearbejdet foregår i et stort grønt telt, der står lige ud for den katolske kirke for enden af Albanigade. Der vil være indgang fra teltets åside.

Overraskende fund

Fundet af de mange grave overraskede arkæologerne, idet ældre optegnelser viste, at kirkegården skulle være stoppet syv meter længere mod vest og være afgrænset af en mur. Rester af denne mur blev genfundet, men med en bredde på halvanden meter havde den båret noget meget større end en kirkegårdsmur.

Svaret fandtes i udgravningens nordlige del, hvor muren knækkede mod øst i flugt med bagsiden af Sankt Albani skole. Muren havde omgivet ikke kirkegården, men den middelalderlige bispegård, hvoraf Odense Adelige Jomfrukloster var en del.

Den fundne kirkegård er blevet sløjfet allerede ved opførelsen af bispegårdsmuren, som formentlig skete i senmiddelalderen.

Eksistensen af en stærk mur omkring bispegården var helt ukendt, men støtter beskrivelsen af begivenhederne ved reformationen, hvor bispegården blev både belejret og beskudt fra Albani kirke.

Under Torvegades asfalt har arkæologerne fra Odense Bys Museer fundet cirka 200 begravelser fra middelalderen - omkring 1100-1350. Blot 70 cm under kørebanen begyndt de første grave at dukke frem af jorden.

I gravene findes velbevarede skeletter af både børn, unge og voksne. De fleste af de døde har været begravet i simple kister eller blot svøbt i ligklæder, som for længst er formuldet. Nogle grave skiller sig dig ud ved at have kister opbygget af teglsten eller ved, at der er langt natursten ned omkring den gravlagte.

Rester af gildehus

I det nordøstlige hjørne af den gamle kirkegård har arkæologerne fundet rester af et teglstensbyggeri, som det er muligt at sætte navn på. Man ved nemlig fra skriftlige kilder at der er tale om gildehuset for Elendegildet, som var en sammenslutning af købmænd, præster og rådmænd.

Gildehuset, hvor de holdt deres mødes og festlige sammenkomster, er omtalt i 1400-tallet og er altså nu påvist arkæologisk. Denne bygning vil blive udgravet i løbet af foråret.

  • Eriksen_Jesper_Mads_(2015)_005

    Af:

    Årgang 1963. Ansat på Fyens Stiftstidende siden 1989. Arbejder primært på Odense-redaktionen, men også med kultur og sport. All-round-reportage-journalist og klummeskriver.