Ankede til frifindelse: Landsretten stadfæster fængselsdom til 48-årig mand i voldtægtssag

Den dømte er ikke dansk statsborger, men har boet i Danmark siden 1995. Han er ikke tidligere straffet. Foto: Robert Wengler.

Ankede til frifindelse: Landsretten stadfæster fængselsdom til 48-årig mand i voldtægtssag

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

En 48-årig mand fra Odense nægtede sig skyldig og ville frifindes, men Østre Landsret stadfæstede onsdag byrettens dom på to års fængsel. Manden blev dømt for voldtægt og andre overgreb mod en dreng samt blufærdighedskrænkelse af en pige.

Det blev et deja vu for en 48-årig mand fra Odense, da dommen blev afsagt onsdag eftermiddag i Østre Landsret.

De tre juridiske dommere og de tre domsmænd var enige om at stadfæste byrettens dom fra februar sidste år, hvor den 48-årige blev straffet med to års fængsel for en fuldbyrdet voldtægt af en dreng og flere forsøg herpå, samt tvungen oralsex og gensidig onani.

Derudover blev manden også dømt for at have blufærdighedskrænket en pige ved at beføle hende i skridtet og på brystet.

Lærte ofre at kende gennem kollega

Forbrydelserne mod drengen, der i dag er 29 år, skete i perioden 2000 til 2003, hvor han var under 15 år. Blufærdighedskrænkelserne mod pigen skete i 2010 til 2011.

Den 48-årige lærte børnene at kende, fordi han arbejdede sammen med den 29-åriges daværende stedfar. Den dømte har gennem hele forløbet nægtet sig skyldig, og hans forsvarer Vilhelm Dickmeiss talte onsdag i sin procedure for frifindelse.

- Sager om seksuelle overgreb mod børn er svære, fordi det ofte vil være påstand mod påstand. Det er min opfattelse, at der ikke er tilstrækkeligt, der støtter de forurettedes påstande. Derfor skal min klient frifindes.

Advokaten mente desuden ikke, at de forurettedes forklaringer var troværdige.

Fejl forhindrede skærpelse

Det gjorde landsretten dog.

- De to forurettede har gjort et solidt og sikkert indtryk på retten og under hele forløbet i al væsentlighed forklaret enslydende om de begivenheder, der er fundet sted. Vi finder, at der er tilstrækkeligt sikkert grundlag for at tilsidesætte tiltaltes forklaring og dømme ham, forklarede retsformanden i forbindelse med domsafsigelsen omkring klokken 14 efter en længere votering.

I sin procedure fortalte anklager Jesper Rubow fra Statsadvokaten i Viborg, at han gerne så straffen højere end de to år.

- Det er lavt, og også for lavt. Jeg mener, straffen skal ligge på tre år.

Anklageren kunne dog intet stille op, fordi der var sket flere fejl i forbindelse med statsadvokatens anke. Anken blev sendt til Vestre Landsret og ikke Østre Landsret efter byretsdommen på grund af en "menneskelig fejl", forklarede anklageren tirsdag. Og selvom Vestre Landsret opdagede fejlen fik de aldrig gjort opmærksom på det.

Det gik først op for statsadvokaten, da den rykkede for en dato for ankesagen i september. Og da anken derfor ikke nåede frem til Østre Landsret i Odense inden fristens udløb kunne anklagemyndigheden ikke gå efter en skærpelse af straffen, men kun en stadfæstelse.

Penge og kort penisstreng

Jesper Rubow talte derfor for en stadfæstelse af byrettens dom på baggrund af forklaringerne fra ofrene, som anklageren modsat forsvareren fandt troværdige.

Den dømte havde forinden forklaret, at han slet ikke var i stand til at have sex, idet hans penisstreng var for kort. Ifølge den 48-årige var ofrene desuden blevet instrueret i anklagerne, som han efter eget udsagn kunne slippe delvist for, hvis han betalte 60.000 kroner til familiemedlemmer til ofrene.

Anklageren troede ikke på påstanden om penge, som han kaldte en konspirationsteori.

- Den kan I roligt tilsidesætte, sagde han til landsretten.

Betjente tog imod den dømte

Heller ikke den 48-åriges forklaring om hans fysiske problemer forneden gav Jesper Rubow det store for.

- Ingen af lægerne, der har vurderet det, har kunnet støtte den forklaring. Hvorfor er det overhovedet relevant, hvis han ikke har gjort det? Det kan man fundere over, pointerede anklageren.

Efter den 48-åriges egen læge havde afslået af vurdere, hvorvidt manden kunne have sex, blev både en professor i urologi og en overlæge spurgt til råds.

Ingen af dem vurderede, at mandens tilstand var til hindre for, at han kunne have samleje, selvom det formentlig ville betyde smerter eller ubehag for ham. Den dømte har selv flere gange taget billeder af sin penis og sendt dem til politiet for at bevise sin uskyld i sagen.

Landsretten besluttede trods protester fra forsvarer Vilhelm Dickmeiss at varetægtsfængsle den 48-årige indtil afsoning på anklagerens opfordring. Allerede da stod to betjente klar uden for retssalen til at følge den dømte til arresten.

Manden blev desuden dømt til at betale 75.000 kroner i erstatning til den 29-årige mand og idømt et forbud mod at opholde sig sammen med børn under 18 år uden politiets tilladelse eller at få besøg af børn under 18, medmindre de ledsages af en voksen.

Normalt bringer vi navnet på personer, der straffes med et års fængsel eller mere. Det gør vi dog ikke i dette tilfælde, da det ville kunne betyde, at ofrene kan identificeres.

Ankede til frifindelse: Landsretten stadfæster fængselsdom til 48-årig mand i voldtægtssag

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce