Alice Rasmussen siger farvel efter fire år som formand for Rådet for Socialt Udsatte i Odense. Hun efterlyser klarere retningslinjer for rådets arbejde, og rådmand Brian Dybro (SF) er ikke afvisende.

Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for de socialt udsatte og sørge for, at de høres i den kommunale virkelighed, og når politikerne træffer beslutninger, der også berører dem. Men i dag er der ingen klare retningslinjer for, hvornår rådet skal udtale sig - og det er utilfredsstillende, mener den afgående formand, Alice Rasmussen:

- Det er op til embedsværket at tænke på os, og det er for uklart et kommissorium. Det er svært at gennemskue, hvornår - og hvornår ikke - vi bliver hørt og inddraget som råd.

Rådet for Socialt Udsatte i Odense

Odense Kommune nedsatte i sommeren 2007 det første lokale råd for socialt udsatte i Danmark. Efter hvert kommunalvalg sammensættes et nyt råd, som sidder i en 4-årig periode.Rådet er bredt sammensat af repræsentanter fra lokale organisationer, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, brugerorganisationer og personligt udpegede med særlig indsigt i socialt udsatte levevilkår. Den brede sammensætning skal sikre, at der er så mange vinkler på dét at være socialt udsat som muligt.

Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for de socialt udsatte og sørge for, at de høres i den kommunale virkelighed og de mange beslutningsprocesser. Udsatterådet interesserer sig for alle områder vedrørende udsatte - enten aktuelle forhold eller ved løbende at følge udviklingen på udvalgte områder.

I 2017 afgav rådet høringssvar om "Kvalitetsstandard for sociale stofmisbrugsbehandling", "Kvalitetsstandard for Krisecenter Odense" og "Odense Kommunes politik for socialt udsatte borgere".

Kilde: Rådet for Socialt Udsatte i Odense

Rådet for Socialt Udsatte i Odense er Danmarks ældste, men er samtidig en frivillig ordning. Det betyder, at man reelt ingen magt har, hvis den aftale, der foreligger, er "løs i fugerne", som Alice Rasmussen siger:

- I sådan en situation er det op til politikerne, om rådet skal have indflydelse eller ej. Derfor tog jeg en snak med rådmand Brian Dybro, inden jeg stoppede, og sagde til ham, at politikerne skal tænke sig godt om. For hvad vil man med rådet? Hvordan skal samarbejdet være, og hvornår bliver rådet inddraget? Jeg har i alle årene savnet nogle klare retningslinjer for, hvornår vi kan råbe op og klage over, at vi ikke bliver inddraget. Det kan man komme i møde ved at lave noget, der ligner en kontrakt.

- Rådet kan altid bede om at få taget en sag op, hvis vi pludselig hører om noget, vi skal forholde os til, men det sociale område er så kolossalt, at man ikke kan have fingeren på pulsen alle steder. Derfor er det vigtigt, at politikerne og embedsværket spiller sammen og inddrager rådet noget mere, end man hidtil har gjort, siger Alice Rasmussen.

Rådmand ikke afvisende

Rådet for Socialt Udsatte har været godt tilfreds med kommunens ageren i de sager, hvor rådet er blevet hørt. Stiftstidende har tidligere for eksempel skrevet om rådets høringssvar i en sag om sårbare unge i kommunalt botilbud, der skulle motiveres til at finde et arbejde og flytte i egen bolig.

Rådmand Brian Dybro (SF) er da heller ikke afvisende over for tanken om at give Rådet for Socialt Udsatte en decideret høringsret:

- Alice Rasmussen kan have en pointe. Vi skal drøfte sagen politisk i Beskæftigelses- og Socialudvalget, for det er vigtigt, at rådet får den ret og den plads, det skal have for at være de udsattes stemme og være med til at sætte en socialpolitisk dagsorden, siger han.

- For mig er det vigtigste, at rådet bliver en stærk sparringspartner, forstået som en konstruktiv med- og modspiller.

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist på Odense Redaktionen. Skriver om lidt af hvert, blandt andet socialt udsatte, psykisk sårbare og interessante menneskeskæbner. Kan specielt godt lide fortællende journalistik. Har skrevet to bøger, om Klaus Riskær (2005) og Remee (2010).

Mere om emnet

Se alle
Han skal være nyt talerør for de socialt udsatte

Han skal være nyt talerør for de socialt udsatte