De ældre i Odense Kommune er mindre tilfredse med hjemmehjælpen nu, end de var for to år siden.

Det viser en ny undersøgelse, som KL har udarbejdet for Odense Kommune.

De 2200 ældre borgere i kommunen har svaret på spørgsmål om, hvor tilfredse de er med de ydelser, de får.

Og her er der en negativ udvikling i forhold til den samme undersøgelse, der blev lavet i 2006.

Det er specielt antallet af forskellige personlige hjælpere og kommunens information om retten til hjælp, de ældre kritiserer.

Til gengæld er de ældre generelt tilfredse med den direkte personlige kontakt med hjemmehjælperen og hjemmehjælperens væremåde og respekt.
  • Fyens Stiftstidende