Et kort og ekstraordinært byrådsmøde blev mandag holdt langt væk fra Odense Rådhus og havde til formål formelt at give poster til Olav Rabølle Nielsens afløser.

Årets første byrådsmøde for det nyvalgte byråd blev et atypisk et af slagsen.

Det var få minutter langt, det var placeret mandag formiddag, havde kun et enkelt punkt og var rykket ud af de vanlige rådhus-rammer og til Middelfart.

Dér er byrådet samlet mandag og tirsdag til et indledende seminar om den nye byrådsperiode. Og seminaret begyndte altså med et byrådsmøde.

"Ændring i udvalgs- og bestyrelsesposter" hed dagsordenens eneste punkt, der var foranlediget af det socialdemokratiske byrådsmedlem Olav Rabølle Nielsens død 27. december.

Han blev ved byrådets konstituerende møde i midten af december valgt til politiske udvalg og til bestyrelser for hele den fireårige byrådsperiode, og det kræver en ny beslutning af byrådet at sætte nye navne på de poster.

Bustur langs letbanen

Det skete så mandag, hvor Socialdemokratiets første-suppleant Claus Skjoldborg Larsen formelt blev tildelt en plads i Ældre- og Handicapudvalget og i Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg, ligesom han nu er stedfortræder i bestyrelsen for CSV Odense og til Kommunalpolitisk Topmøde.

Olav Rabølle Nielsen skulle også have været medlem af bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S, men den plads overtager Maria Brumvig - og bliver i øvrigt formand for den pågældende bestyrelse.

Udover det korte byrådsmøde rummer opstartsseminaret, som Comwell Hotel Kongebrogaarden huser, blandt andet også en generel præsentation af byrådsmedlemmerne, en introduktion til, hvordan man som byrådspolitiker får indflydelse og idéer forvandlet til initiativer, hvordan de politiske udvalg arbejder, og hvornår man kan kan involvere sig i konkrete sager.

Og så skal de 29 byrådsmedlemmer - sammen med den kommunale direktørflok - runde fem temaer, der de kommende år vil påvirke Odense. Det er forholdet mellem vækst og velfærd, det er beskæftigelse, forudsætningerne for byens ledige, for børn og unge og indsatsen mod bander.

Den fælles bustur fra Odense Rådhus til Middelfart blev indledt med en fortælling om letbanen, mens bussen fulgte letbaneruten fra Tarup i nord til Nyt OUH i syd.

  • Ahlmann-Jensen_Camilla_(2015)_013

    Af:

    Journalist på Odense-redaktionen, hvor jeg de fleste dage skriver om børne- og ungepolitik. Jeg blev uddannet journalist fra Syddansk Universitet i 2006 og har skrevet ord i aviser som Politiken og Nyhedsavisen, inden jeg i 2007 tog fat på Fyens Stiftstidende. Jeg bor i Odense sammen med min kæreste og vores to døtre.