8.C fra Kroggårdsskolen vandt med app, så man kan indkassere pant via sin mobiltelefon.

Dok5000 summer af elever med hver deres bæredygtige projekt med et bud på en løsning for fremtiden under titlen "Vores By Vores Løsninger". De 675 unge er fremtidens ingeniører, udviklere og innovative hoveder fra i alt 26 klasser på 8. årgang fra Odenses skoler, som er samlet i det gamle pakhus på Odense Havn.

De har alle arbejdet med en konkret udfordring fra hverdagen i Odense kurateret af lærere og fagfolk fra By- og Kulturforvaltningen, og nu er dommerne på vej rundt for at høre præsentation og gå eleverne på klingen om det realistiske i deres bud. Anders Rasmussen fra Fonden for Entreprenørskab er blandt dommerne, og han og kollegerne har klare linjer at gå efter.

Kort om Vores By Vores Løsninger

26 klasser på 8. årgang fra 10 skoler har i uge 36 arbejdet med at finde konkrete løsninger på projekter i Odense. Ugen er et samarbejde mellem Børn- og Ungeforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen om autentiske udfordringer, hvor eleverne sammen med lærere og andre har udarbejdet et konkret projekt. De blev i går bedømt af fagfolk i Dok5000. 8.C fra Kroggårdsskolen vandt med sin "Lynpant", mens Odense Fælles Elevråd gav elevernes pris til 8.N på Provstegårdsskolen, mens 8.Y på Sct. Hans Skole fik prisen for bedste pitch, og mest vovede idé var "Himlens Park" fra 8.B på Munkebjergskolen.

 - Vi ser på på kvaliteten, præsentationen og om projekterne er til at realisere. Alle har også lavet en prototype, som skal hænge sammen med det færdige produkt, forklarer Anders Rasmussen, som er uddannet lærer og pædagogisk sociolog.

I et hjørne står en gruppe elever fra Kroggårdsskolen, og de har researchet på belægning, planter og græs for at skabe grønne parkeringspladser og et cykelskur med smukke planter på taget. De 14-årige piger undrede sig over, at parkeringspladser ser grå og triste ud, og så opdagede de metoden til at reducere nedsivningen af vand til kloaksystemet, noget som på sigt kan spare kommunerne for mange penge.

- De grønne planter som for eksempel krybende benved bruger 80 procent af regnvandet, som dermed ikke når ned i kloakkerne. Det er klogt i forhold til, at vi får mere nedbør de næste 25 år, forklarer Ditte Hansen og Jara El-Aina fra gruppen.

De har brugt en uge i skolen plus en del fritid på at løse opgaven, og de har været på besøg i halmhuset på Østre Plads og har kontaktet en professionel gartner for at finde frem til prisen på 8000 kroner for 100 kvadratmeter parkeringsplads - og det er faktisk billigt, understreger de på næsten jysk facon.

- Og så har vi brugt ahorntræer for at skabe skygge, noterer de.

Eleverne fra Kroggårdsskolen og de andre skoleelever på Dok5000 lever helt op til de forhåbninger, de to rådmænd Susanne Crawley Larsen (R) og Jane Jegind (V) kom med i deres indledende taler på scenen. Susanne Crawley Larsen var tryg og glad ved at se så ambitiøse og livsglade unge tage ansvar for grønne løsninger på robotbyen Odenses vegne, mens Jane Jegind tidligere år har brugt de unges ønsker om wifi og elektricitet til at sende sine byplanlæggere i en mere ungdomsvenlig retning for transformationen af Odenses byrum.

Sidste år vandt klassen fra Tingkærskolen med et projekt for grønne gavle i byens rum, og klassen var derfor repræsenteret i dommerpanelet sammen med professionelle planlæggere fra eksempelvis Odense Renovation, Odense Letbane og Vandcenter Syd. De åbne rum i byen havde en klasse fra Munkebjergskolen også taget fat på med udgangspunkt i Munke Mose, hvor pigerne hænger ud efter skoletid. Søen ved siden af legepladsen trænger efter deres opfattelse til et løft i form af en blomsterbro med lys og rislende vand, som i begge tilfælde er forsynet med grøn strøm.

- Vi har en pumpe drevet af solceller, som får vandet til at risle. Pumpen ilter vandet, så der bliver færre alger, konstaterer Clara Løvstrup og Najmo Abdi fra gruppen.

Men det blev eleverne fra Kroggårdsskolens 8.C, som vandt med en app, man kan bruge ved aflevering af tomme flasker ved pantautomater rundt om i byen, så man kan få panten direkte ind på sin konto via mobilepay.

- Vinderen blev "Lynpant", som havde en simpel højteknologisk løsning. De har tydeligvis været dybt nede i arbejdsprocessen og har overvejet mange detaljer og taget højde for mange forhold i designet af den endelige løsning, noterede René Pedersen, en af dommerne, som til daglig er afdelingsleder på Ejerslykkeskolen.

- Og så præsenterer de deres produkt med en begejstring og overbevisning, der brænder sig fast hos én, lød rosen. 

  • Michael Bager

    Af:

    Journalist på kulturredaktionen i Odense med nyheder som stofområde. Madredaktør med ansvar for restaurantanmeldelser. Skriver om vin og drikkevarer til magasinet Livstil. Formand for foreningen Danske Madanmeldere, som står bag Årets Ret. Født 1967.