"Flere skal med" hedder en landsdækkende indsats, der skal fået ledige, som har modtaget kontanthjælp i mere end fem år, tættere på arbejdsmarkedet. I Odense er godt 1600 borgere blevet screenet, og 1100 af dem skal forsøge at få arbejde, enten i form af timer uden løntilskud eller et decideret job.

Aktivitetsparate ledige er den gruppe af arbejdsløse, som er længst væk fra arbejdsmarkedet. Det skyldes, at de har andre problemer end det at være ledig, og derfor regnes de ikke med i den officielle ledighedsstatistik.

I Odense tilhører næsten 4000 denne gruppe og lidt over 1600 har fået kontanthjælp i mere end fem år.

Derfor er de kommet med i projektet "Flere skal med", et projekt som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udarbejdet ved at kigge på metoder, der skulle have en positiv effekt.

De 1600 er blevet screenet og er efterfølgende delt ind i tre grupper. Hovedparten - de 1100 - er kommet med i den del af projektet, der handler om at få folk i arbejde eller skaffe dem timer til normal løn.

Væsentligt færre kontanthjælpsmodtagere er kommet i en anden gruppe, hvor man skal arbejder på at få folk i ressourceforløb for eventuelt at finde et fleksjob eller få en førtidspension, mens den sidste og mindste gruppe har så store problemer, for eksempel med misbrug, at indsatsen koncentreres her i stedet.

Bedre trivsel

Måden at arbejde på er ikke ny i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Her har man tidligere arbejdet med job first. Navnet henviser til, at man først finder det rigtige match mellem den ledige og det sted, han eller hun skal i praktik. Dernæst fokuserer man på, hvilken hjælp der er nødvendige.

De 1100, som er med i "Flere skal med"-projektets jobdel, er nu i gang med en lignende proces. Typisk at finde en virksomhedspraktik, der består af få antal timer med meget konkrete arbejdsopgaver. I sidste del af projektet er der så fokus på borgerens trivsel og udvikling i praktikken.

Målet er, at det går så meget fremad, at borgeren kan blive ansat uden tilskud, enten på timebasis eller i et fast arbejde.

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist på Odense Redaktionen. Skriver om lidt af hvert, blandt andet socialt udsatte, psykisk sårbare og interessante menneskeskæbner. Kan specielt godt lide fortællende journalistik. Har skrevet to bøger, om Klaus Riskær (2005) og Remee (2010).

Mere om emnet

Se alle

Projektleder om langtidsledige: - Jo flere praktikker man har været i, jo flere kompetencer får man

Kontanthjælpsmodtager: - Nogle gange kan det godt være svært at motivere sig til et nyt nederlag

Kontanthjælpsmodtager: - Nogle gange kan det godt være svært at motivere sig til et nyt nederlag