Vindmøller til offentlig debat


Vindmøller til offentlig debat

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Før opsættelse af to kæmpe møller, vil Nyborg Kommune gerne høre, hvad borgerne mener

MIKLENBORG/ØKSENDRUP: 1. januar overtog de nye storkommuner ansvaret for vindmølleplanlægningen.

Den nye Nyborg Kommune har således overtaget et større saneringsprojekt fra Fyns Amt, som indgår i en statslig ordning, hvor man erstatter et mindre antal vindmøller med færre og større møller.

Det aktuelle projekt handler om at opstille to meget store kæmpemøller og i stedet nedtage seks mindre vindmøller.

Stedet, hvor de 118 meter høje møller, skal opstilles, er ved Miklenborg øst for Øksendrup. Samtidig med opstilling af de to møller fjernes seks møller med effekter på mellem 150 og 225 kW. Den ene af disse møller er placeret i den nordlige del af Nyborg Kommune, mens de øvrige fem møller er placeret omkring Miklenborg.

De to ny møller vil hver have en kapacitet på 2,0 MW.

Formanden for teknik- og miljøudvalget, Tage Juel, fortæller, at man nu igangsætter en planlægningsproces, men der er ikke taget stilling til, hvorvidt møllerne så også skal opstilles.

Der skal laves VVM-redegørelse

Opstillingen forudsætter nemlig, at der skal vedtages et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse samt en lokalplan.

VVM er en forkortelse for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Både kortsigtede og langsigtede virkninger skal belyses.

Det handler om:

Befolkningens sundhed

Forhold for dyr og planter

Jord, vand, luft og klimatiske forhold

Trafik

Arkitektur og arkæologiske forhold

Landskab

Samfundsøkonomi.

VVM-redegørelsen er det baggrundsmateriale, der bruges til udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg, og redegørelsen skal give politikerne det bedst mulige beslutningsgrundlag.

Et andet vigtigt formål med en VVM-redegørelse er at høre borgerne. De får mulighed for at komme med idéer og kan komme med relevante oplysninger om særlige lokale forhold.

I den nævnte redegørelse vil der særligt blive kigget på anlæggets visuelle påvirkning samt støj- og skyggegener fra møllerne.

Hele VVM-processen forventes afsluttet midt i 2008. Dog forventer man, at der vil foreligge et forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse samt et forslag til lokalplan allerede inden udgangen af 2007. Disse forslag vil blive sendt ud i offentlig høring.

Idéer, forslag og synspunkter skal senest den 6. november være Nyborg Kommune i hænde.

Vindmøller til offentlig debat

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce