Nyborg Ungdomsskole har succes med at hjælpe unge af med dårlige vaner og lavt selvværd, og på et år er 20 unge kommet videre i uddannelse eller praktik.

Nyborg: De fleste unge fortsætter efter folkeskolen uden problemer på gymnasiet eller en erhvervsuddannelse. Men nogle kæmper med større problemer og er ikke klar til at fortsætte med samme. I flere år har Nyborg Ungdomsskole haft et tilbud til dem, og sidste år blev det lagt i mere faste rammer.

Uddannelsesraketten hedder tilbuddet, som er en pæn succes. Siden begyndelsen i april 2016 er 20 unge kommet videre, og der er hele tiden 12 unge i gang med et forløb på Uddannelsesraketten. Unge fra hele kommunen gennemgår et forløb, som ikke kun handler om at opnå de rette færdigheder i dansk og matematik.

- Vi starter med at gøre de unge hverdagsparate, hvilket handler om at mestre helt basale færdigheder. Det vil sige, at man sovet, spist og sørget for den personlige hygiejne, fortæller Christina Markuslund, der med kollegaen Tanja Clausen er koordinatorer på Uddannelsesraketten.

- Vi yder en håndholdt indsats og har 12 unge indskrevet ad gangen, men deres forløb er vidt forskellige, fordi de har forskellige behov. Vi følger de unge tæt, og skal en ung for eksempel til lægen eller har en tid på misbrugscentret, er vi med. Det handler om at spænde et fintmasket net ud under den enkelte, fortæller Christina Markuslund.

På ture og i praktik

Når de unge så er klar til at håndtere hverdagen, begynder arbejdet med at få dem gjort klar til uddannelse eller job. Hver mandag tager eleverne på ture, som kan være uddannende eller oplysende, som når gruppen besøger en lokal virksomhed eller museum, eller rekreative, som den dag holdet gik 20 kilometer.

- Vi begyndte i Lundeborg og gik så hjem til Nyborg. At gøre sådan noget giver de unge en succesoplevelse, for måske er det hårdt, og undervejs er de på vej til at give op, men når de så gennemfører, er følelsen helt ubeskrivelig, og den kan vi bruge, når vi arbejder med de unge, fortæller Tanja Clausen.

En anden vigtig del af Uddannelsesraketten er praktik. Gennem et godt samarbejde med lokale virksomheder og kommunale institutioner kommer de unge kommer ud i praktik så meget som muligt.

- For nogle unge er det deres første møde med arbejdsmarkedet, og det har også et afklarende sigte. For eksempel havde vi en ung mand, der altid havde sagt, at han skulle være tømrer, men da han så kom ud i praktik i en tømrervirksomhed, fandt han ud af, at han slet ikke kunne lide at arbejde med træ, fortæller Christina Markuslund.

Målet er at være den korteste vej til uddannelse eller job.

- De unge skal ikke være her mere end højst nødvendigt. Når de er klar, skal de videre med deres liv, siger Christina Markuslund.

En tur med Uddannelsesraketten kræver en indstilling fra den unges UU-vejleder, og et visitationsudvalg i ungdomsskolen tager derefter stilling til, om den unge er egnet. Den unge må ikke umiddelbart være klar til at starte på en ungdomsuddannelse eller job, men han eller hun skal være indstillet på at deltage aktivt.

  • Tim Kildeborg Jensen

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Nyborg, hvor jeg også bor. Jeg skriver om det meste, men dækker især områderne skole- og dagtilbud, social og familie samt sundhed og forebyggelse.

Mere om emnet

Se alle
- Hvis man bare giver op, kommer man aldrig videre

- Hvis man bare giver op, kommer man aldrig videre

Ny mentor-ordning skal forhindre frafald

Ny mentor-ordning skal forhindre frafald