Næsten alle, som tager sig af de svageste i Nyborg og omegn, er på deltid. Blandt dem ønsker mange sig flere arbejdstimer. Kommunen overvejer at ændre på timetallene for at imødekomme efterspørgslen.

Nyborg: Der er 583 ansatte i sundheds- og omsorgsafdelingen i Nyborg Kommune. Ud af dem er 554 - eller 95 procent - på deltid, mens de 29 sidste er ansat i fuldtidsstillinger. Det viser kommunens egen opgørelse.

Lige nu er fagforeningen FOA i Nyborg Kommune i gang med at undersøge, hvor mange af de deltidsansatte, der kunne tænke sig flere timer. Og selv om det endnu er for tidligt at komme med detaljerede konklusioner, står det allerede klart, at der på alle centre og distrikter i undersøgelsen, er medarbejdere, der vil arbejde mere.

Det siger finansloven

Aftale om finansloven for 2018 har afsat 500 millioner til et løft af ældreområdet. Lovteksten stiller under punktet "Bedre vilkår for ældre" følgende opgave til kommunerne:"Aftalepartierne ønsker, at midlerne i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger på plejehjem mv. og i hjemmeplejen. Midlerne kan således anvendes til ansættelse af nye medarbejdere samt opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere og fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet."

Det oplyser FOA's fællestillidsrepræsentant i Nyborg Kommune, Lone Smidt. Hun mener, at kommunen skal arbejde hen imod, at SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere kan gå op i timer.

- Jeg er sikker på, at undersøgelsen viser, at der er flere, der vil have flere timer. Det er jo ikke lønnen, der gør, at man søger det her fag. Vi er nede i en lavtlønnet gruppe, så det, at der er flere timer, kan være afgørende for, om man kan leve af det, siger Lone Smidt.

Fællestillidsrepræsentanten kan desuden kun se fordele for kommune og borgere ved at fylde plejepersonalernes skema mere op:

- Hvis kommunen tilbyder sine medarbejdere fuldtidsstillinger, betyder det jo, at man sikrer sig, at de bliver her og ikke bliver fristet andre steder fra, siger hun.

- Og det vil samtidig betyde, at det er kendt personale, der er hos borgerne, så man ikke skal ofre så mange penge på vikarbureauer. Borgerne har gavn af, at der er færre ansigter i hjemmeplejen, fortsætter hun.

Vigtig investering

KL og FOA offentliggjorde for nylig en landsdækkende rapport på SOSU-området. Den viste, at der er mangel på kvalificeret personale i kommunerne. Og at problemet kun bliver større, hvis der ikke gribes ind.

Derfor mener Lone Smidt, at Nyborg Kommune skal gå forrest og lægge op til en omstrukturering, der vil gøre branchen mere attraktiv.

- Det er så aktuelt, og det er så vigtig en investering at lave nu. For som vi har kunnet mærke, så er det rigtig svært at rekruttere især assistenter, men også hjælpere. Det er et fag, der er rigtig svært at rekruttere til og fastholde folk i, så det ville være useriøst, hvis man ikke tog det her alvorligt, siger Lone Smidt.

Hun er godt klar over, at det vil kræve en større omlægning af sundheds- og omsorgsafdelingen, hvis man skal kunne tilbyde den enkelte flere arbejdstimer. Men Lone Smidt er sikker på, at det er pengene værd:

- Det koster, men det kan kun gavne. Det er det rigtige at gøre. Det handler om at se på strukturen. Om at kigge på hele døgnet og måske tænke helt anderledes, end vi har gjort hidtil, siger Lone Smidt.

Kommunen kigger på det

Også på vicekommunalinspektør Søren Møllegårds kontor er der vilje til at se nærmere på jobmulighederne i sektoren. Men han kender både til medarbejdernes ønsker og til problemerne med at indfri dem:

- Hvis man skal op på 37 timer, så bliver der let for mange timer, hvor der er for få opgaver. Det handler om arbejdets karakter. Men det er fint, at der bliver sat fokus på det nu (i finansloven, red.), for der er rigtig mange medarbejdere, der gerne vil op i tid, siger han.

Søren Møllegård erkender, at kommunen har svært ved at tiltrække SOSU-ansatte for tiden. Og at flere arbejdstimer kan være en del af løsningen på den udfordring.

- Vi må se, om vi kan tilrettelægge arbejdet anderledes og finde en anden måde at gøre det på. Det går vi videre med, hvis FOA's undersøgelse viser, at der er mange, som gerne vil op i tid, fastslår Søren Møllegård.

  • fyens.dk