Generalforsamling

Krydstogt og kulturarv rummer potentiale, fastlog formand for Nyborg Turistforening, Niels Høirup, på generalforsamling.

Nyborg: Som tilflytterkommune nummer et på Fyn er Nyborg i vækst, noterede Niels Høirup, formand for Nyborg Turistforening, i sin beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand onsdag. Men han gav også udtryk for en vis bekymring.

- Det kan ikke skjules, at vi i den seneste tid har set flere butikslukninger i indre by, sagde han.

- Det fleste lokaler finder hurtigt nye lejere, men det er vigtigt, at handelslivet indenfor voldene ikke udfordres yderligere af endnu flere butikscentre. Ikke mindst set i lyset af bestræbelserne på at få Nyborg optaget på Unescos verdensarvliste er det vigtigt, at bykernen kan tilbyde såvel borgerne som turisterne et levende handlsliv. Ikke blot for de handlendes skyld, også for helhedens, fastslog Niels Høirup.

Krydstogt og kulturarv

Turistformanden anser kombinationen af anløb af krydstogtskibe og Nyborgs kulturav for at rumme udviklingsmuligheder. Det fremgik, da han i beretningen nævnte ambassdørkorpset - foreningens frivillige, der tager sig af en lang række praktiske gøremål for at fremme turistsagen.

- I maj (2016, red.) fik ambassdørkorpset noget af en ilddåb, da krydstogtskibet Braemar med få dages varsel lagde til. I samarbejde med kommunen, Østfyns Museer og Bureauet Nyborg sørgede ambassadørerne for, at 600 af skibets 800 passagerer kom ind i byen, og de var yderst tilfredse med besøget. Ved en efterfølgende evaluering modtog ambassadørerne stor ros for deres indsats. Besøget af krydstogtskibet viste tydeligt, hvilket potentiale der er i at få Nyborg optaget på Unescos verdensarvliste, sagde Niels Høirup.

Turistsæsonen 2016 var præget af "et alt andet end fremragende vejr", som formanden udtrykte det. For andet år i træk blev turistsæsonen dog langt bedre, end man kunne forvente. Økonomisk er foreningen efter 2015-underskuddet på 50.000 kroner ved at være på fode igen. Dog var der i 2016 et underskud på 12.000 kroner, men det skyldtes bl.a. en udgift på 24.000 kroner til tøj til de frivillige turistambassdører.

  • Andreasen_Niels_(2015)_023

    Af:

    Journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion  i Nyborg, tovholder Lokalavisen Nyborg. Tidligere ansat på erhvervsredaktionen på Fyens Stiftstidende i Odense, inden da journalist på Fyns Amts Avis i Nyborg og Ugeavisen i Odense.