Torsdag blev nyt signalanlæg i krydset Storebæltsvej/Slipshavnsvej taget i brug. Samtidig er entreprenørmaskinerne rykket ind, efter at vejprojekt til otte millioner kroner har stået stille i flere måneder.

Nyborg: Det skal åbenbart være skidt, før det kan blive godt. Sådan er der formentlig mange nyborgensere, som har tænkt, når de har kørt ad Storebæltsvej på cykel eller i bil. Sidste år blev et stort trafikprojekt til otte millioner kroner sat i gang, der blandt andet skal forbedre trafiksikkerheden i området.

Men arbejdet har ligget stille hen over vinteren, og kombinationen af et halvfærdigt arbejde og dårlig skiltning har givet det stik modsatte resultat med flere farlige situationer til følge. Torsdag var der til gengæld masser af aktivitet på Storebæltsvej. Dels blev der sat et nyt signalanlæg op i krydset ved Lindholmvej, dels blev der lavet ny afstribning samme sted.

Farlig strækning

Storebæltsvej i Nyborg blev allerede i 2008 udpeget som farlig. Der skulle dog gå otte år, før kommunen var klar med en løsning.Det er især cyklisterne, som risikerede at blive klemt, når der opstod trafikpropper i krydset Storebæltsvej/Slipshavnsvej, fordi bilisterne havde en tendens til at køre uden om køen og dermed skære ind over cykelbanen.

Projektet indebærer blandt andet en cykelsti i begge retning på strækningen mellem Banegårdsalléen og helt op til idrætscentret.

Ud for centret bliver den tilladte hastighed sat ned til 40 kilometer i timen.

Striberne er dog kun midlertidige.  Endnu mangler det sidste slidlag på vejbanen, men det må vente, indtil den nye asfalt har sat sig, forklarer Paul Qvist, der er afdelingsleder i kommunens tekniske forvaltning. Munch Havne og Anlæg, der vandt ordren, har en frist indtil den 1. juni til at blive helt færdig, og alt tyder ifølge Paul Qvist på, at tidsplanen bliver overholdt.

Delfrister kan være løsningen

Omvendt ærgrer han sig i dag over, at kommunen kalkulerede med, at arbejdet måtte ligge stille januar og februar på grund af vejret. Vinteren blev langt fra så kold som frygtet, så entreprenøren har haft mulighed for at arbejde på projektet i starten af året. Det kan være en af forklaringerne på, at arbejdet til gengæld har ligget stille de seneste par måneder.

- Det er op til entreprenøren selv, hvor mange mand man vil sætte på opgaven. Og noget kunne tyde på, at man ikke har haft travlt med at blive færdige før tid, konstaterer afdelingslederen, der mener, at man en anden gang bør overveje at indføre flere frister, hvor dele af projektet skal være færdigt.

Ud over et signalanlæg på Storebæltsvej er der allerede lavet en højre-svingbane ind til det kommende transportcenter. Derudover skal der blandt andet laves en hævet flade ved idrætscentret, der skal få bilister til at lette foden fra speederen, og så skal cykelstien føres igennem i begge sider.

Når arbejdet på selve motorvejsbroen har ligget stillet et stykke tid, så skyldes det ifølge Paul Qvist, at der har været flere nætter i april med nattefrost. Det er særligt problematisk på broer, fordi de er beklædt med en membran, der fungerer som en slags regnfrakke.

Mens kommunen ikke har haft mulighed for at skrue op for tempoet undervejs, så har man valgt at sætte hårdt mod hårdt, når det gælder skiltningen. Eller manglen på samme.

- Det er korrekt, at der har været en uoverensstemmelse på det punkt. Den skiltning, som man oprindelig lavede, levede ikke op til kravene, og det har vi påpeget overfor entreprenøren. Politiet har også været inde over. Fejlen er efterfølgende blevet rettet, konstaterer Paul Qvist.

Han  er bekendt med, at en eller flere farlige situationer har fundet sted, fordi bilisterne har haft svært ved at tyde skiltningen og i nogle tilfælde er endt med at køre imod færdselsretningen.

Stiftstidende har forgæves forsøgt at få en kommentar fra administrerende direktør i Munck Havne og Anlæg, Jesper Ulriksen.

  • Journalist portræt

    Af:

    Jeg er lokalredaktør på Fyens Stiftstidende i Nyborg samt redaktør på Lokalavisen Nyborg. Privat bor jeg sammen med min familie i Nyborg by, ikke langt fra redaktionen. Og så har jeg lige rundet de 40 år. Jeg blev uddannet journalist i 2004. Forinden havde jeg taget en bachelor-grad i statskundskab ved Aarhus Universitet.