Tømrermester Keld Hermann har ansat murermester Carsten Engstrøm, som har til opgave at udvikle en murer-afdeling i Ørbæk-firmaet.

Ørbæk: Flere og flere firmaer i byggebranchen tilbyder kunderne hele pakken, når det gælder nybyggeri og renoveringer. Altså ét firma til at udføre alle typer af håndværksopgaver.

Den udvikling har tømrermester Keld Hermann i Ørbæk et stykke tid arbejdet på at kunne tilbyde sine kunder. Med virkning fra 1. juni er Carsten Engstrøm ansat som murermester hos Keld Hermann for at opbygge en murerafdeling i tømrerfirmaet. Foreløbig er der ud over Carsten Engstrøm tilknyttet en murersvend mere, og blandt de aktuelle mureropgaver er renovering af præstegården i Ringe.

Tømrerfirmaet Keld Hermann A/S

Tømrerfirmaet Keld Hermann A/SCVR-nr. 35381945

Direktør Keld Hermann.

Bestyrelse: Lise Bech Hermann, Niels Erik Kjølby, Keld Hermann.

Regnskabstal 2016 (2015-tal i parentes):

Bruttofortjeneste 11 mio. kr. (13,7 mio. kr.)

Resultat før skat 556.695 kr. (869.466 kr.)

Årets resultat 420.466 kr. (695.315 kr.)

Egenkapital 4,4 mio. kr. (6,7 mio. kr.)

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 22 (29).

- Med de ordre, vi har inde, skal vi til at søge flere murersvende, siger Keld Hermann. I efteråret skal hans folk opføre 14 boliger på Egebjerg i Ferritslev, så her er brug for både tømrere og murere.

Målet for Keld Hermanns nye murerafdeling er, at den om et par år beskæftiger 10 til 15 svende. Og tømrerafdelingen har 20 til 25 mand, nogenlunde det samme, som Keld Hermann i dag beskæftiger.

Et firma til det hele

Firmaet har afsluttet to større opgave, tømrerarbejdet på boligbyggeriet på hjørnet af Vesterbro og Vindegade i Odense og Keld Hermanns eget boligbyggeri i Krohaven i Ørbæk.

- Til Krohaven hyrede vi et murerfirma ind. Men det kunne sagtens have være udført i eget regi, havde vi haft murere ansat. Ved at have både tømrere og murere i samme firma kan vi bedre planlægge og styre et byggeri indenfor de rammer for pris og tid, som jo bliver mere og mere stramme, siger Keld Hermann.

- Det her handler om at kunne opfylde kundernes forventninger. De større bygherrer forventer, at et firma som vores kan udføre flere typer håndværk. Men også hos mange private, der skal have skiftet tag eller vinduer og døre i huset, følger der næsten altid noget murerarbejde med, som vi nu kan tilbyde at udføre, uden at der skal hentes andre ind, og uden det besvær, det kan medføre for gennemførelsen af arbejdet, siger Keld Hermann.

Ørbæk-firmaet har gennem årene taget mange specialopgaver - blandt andet renovering af gamle, værdifulde bygninger, hvor det for tiden gælder facaderenoveringen af Borgmestergården i Nyborg. Tit er der ved de opgaver afledt murerarbejde, som Keld Hermann nu kan tilbyde at udføre. At have en murerafdeling betyder også, at Keld Hermann fremover vil byde på kirkerenoveringer. 

Kontrolleret udvikling

Tilknytning af murerafdelingen til tømrerfirmaet handler for Keld Hermann om at drive et firma, der følger et marked i forandring.

- Målet er ikke i sig selv at blive et meget stort firma. Med de her 30-40 ansatte i alt kan vi drive et firma med en fornuftig økonomi og med stabile arbejdspladser. Det er vigtigt, at de ansatte føler sig trygge i jobbet. Det handler for mig om en rolig og kontrolleret udvikling samtidig med, at vi kan være med på pris, tidsfrister og kvalitet i det, vi leverer, siger Keld Hermann.

Ørbæk-firmaet påtager sig større byggerier samtidig med, at firmaets folk fortsat udfører reparationer, renoveringer og nybyggeri for private. 

Ved oprettelsen af murerafdelingen har firmaet ændret navnet fra Tømrerfirmaet Keld Hermann A/S til Keld Hermann Tømrer og Murer A/S.

  • Andreasen_Niels_(2015)_023

    Af:

    Journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion  i Nyborg, tovholder Lokalavisen Nyborg. Tidligere ansat på erhvervsredaktionen på Fyens Stiftstidende i Odense, inden da journalist på Fyns Amts Avis i Nyborg og Ugeavisen i Odense.