Børn- og ungesager bliver lukket ulovligt i socialforvaltningens distrikt Danehof, skriver whistleblower til socialchef Trine Eegholm. Hun afviser anklagerne

Nyborg: Socialrådgiverne i socialforvaltningens distrikt Danehof - det er boligområderne omkring Danehofskolen - har siden årsskiftet lukket rigtigt mange socialsager om belastede børn og unge og deres familier - vel at mærke uden at følge lovgivningen.

Det er i hvert fald påstanden i et anonymt brev, som fredag morgen lå på socialchef Trine Eegholms bord.

Ifølge loven kan alle afgørelser - for eksempel ophør af social støtte til en familie - først ske, når parterne er hørt om afgørelsen og har fået forelagt en klagevejledning.

Men siden nytår er sociale sager blevet lukket uden hverken partshøring eller klagevejledning, hævder brevskriveren.

Socialchefen reagerede hurtigt på henvendelsen og skrev i weekenden en mail til de fire sagsbehandlere i distrikt Danehof.

I mailen understreger Trine Eegholm, at alle regler skal overholdes, og hun skrev samtidig, at hun i weekenden havde trukket en liste ud over de børn- og ungesager, der er blevet lukket i forvaltningen siden nytår.

Mandag holdt Trine Eegholm møde med medarbejderne, og selv om hun ikke har nærlæst alle sagsakterne, så er der ikke noget, der tyder på, at der er hold i tippet fra whistlebloweren.

- Jeg står helt uforstående over for denne henvendelse. Jeg har undersøgt sagen nærmere, og der er lukket omkring 30 sager siden nytår. Og så vidt jeg kan se, er de alle blevet lukket helt korrekt, fastslår Trine Eegholm.

Også tip til Stiftstidende

Også Stiftstidendes redaktion har fået en henvendelse om forholdene i Danehof-distriktet.

Ifølge avisens kilde, som formentlig ikke er den samme som den kommunale whistleblower, er netop Danehof-distriktet ramt af mange og tunge socialsager om udsatte børn og deres familier.

Ifølge kilden blev sagsbehandlerne i socialforvaltningens fire distrikter bedt om at nedbringe antallet af sager pr. socialrådgiver fra omkring 50 til omkring 25 til 30 sager. Politikerne bevilgede derfor fire nye socialrådgivere - én til hvert distrikt - for at bringe antallet pr. sagsbehandler ned på det ønskede niveau.

Dermed kom bemandingen op på tre eller fire medarbejdere pr. distrikt - 13 medarbejdere i alt.

Mens tiltaget fik den ønskede virkning på tre af distrikterne, blev antallet af sager ved med at ligge højt i Danehof.

Både den kommunale meddeler og avisens kilde angiver, at det var socialchefen selv, der beordrede, at der skulle ryddes op i bunkerne.

- Fagkoordinator siger, at du har givet hende ordre om at rydde op i distriktet, skriver den kommunale kilde.

- Men det er ganske enkelt ikke rigtigt - det har jeg aldrig beordret hverken skriftligt eller mundtligt. Jeg har bedt om, at man så alle sagerrne igennem, siger Trine Eegholm.

Begge de anonyme kilder påstår, at mange af de sager, der er blevet lukket siden nytår, nu må åbnes igen, fordi sagerne er blevet lukket, uden at problemerne er løst.

Det fænomen er Trine Eegholm heller ikke stødt på under sin gennemgang af sagen.

Formanden for Socialudvalget, Benny Pieszak (Enhedslisten), har også sat sig ind i sagen - han mener heller ikke, at der er foregået ulovligheder under sagsbehandlingen.

  • Journalist portræt

    Af:

    Medlem af Dansk Journalistforbund, ansat som journalist på Fynske Mediers bladhus i Kerteminde. Tidligere ansat på Nyborgbladet, Fyns Amts Avis i Nyborg, Stiftstidende i Ringe og Nyborg.