Venstres Erik Rosengaard vil ikke på forhånd afvise støtte til fornyet omgang Slotsrock
NYBORG: Kampen for at komme frem i køen til kommunal støtte til kulturtilbud er blusset op, efter NGIF's Koncertudvalg har sendt en ansøgning til rådhuset i håbet om at få et grundlag for til næste år at genoplive den ellers hedengangne Slotsrock.

Koncertudvalgets formand, John Sørensen, har i den forbindelse mindet de bevilgende politikere om, at kulturkronerne næsten udelukkende går til Nyborg Voldspil og til klassisk musik.

Nu er det den rytmiske musiks tur, mener han.

Det er byrådsmedlem Erik Rosengaard (V), Ullerslev, der er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, tilbøjelig til at give John Sørensen ret i.

- Vi skal ikke afvise tilskud til koncerter. Som bekendt har det været kutyme at give tilskud og underskudsgaranti i de gamle kommuner til diverse koncerter og kulturelle arrangementer. Derfor skal vi ikke på forhånd afvise tilskud til Slotsrock, siger han.

Skab samarbejde

Erik Rosengaard foreslår imidlertid koncertudvalget og andre med interesser inden for den rytmiske musik på Østfyn til i højere grad at finde sammen.

- Skal jeg kunne anbefale et øget tilskud til koncerter, vil jeg anbefale de dygtige mennesker i NGIF's koncertudvalg at tænke nyt og få inddraget hele kommunens foreningsliv i deres fremtidige arbejde, siger han.

- Skal det virkelig rykke, er det værd at forsøge at samle alle gode kræfter fra både Nyborg, Ullerslev og Ørbæk, siger han og tænker på koncertudvalget i Nyborg, på Ørbæk Borgerforening, i Ullerslev Ravnerock og støtteforeningerne Spar To og Kloakken og Nyborg Idrætssamvirke, siger han.

- Så kunne der eventuelt på skift afvikles koncerter i de tre byer. Vi skal huske, at overskud fra arrangementerne jo går til ungdomsarbejdet i foreningerne, og det er guld værd for de lokale klubber og deres medlemmer, siger Erik Rosengaard.

Vil støtte nyt

Tidligere har Kultur- og Fritidsudvalgets formand, socialdemokraten Peter Sejersen, om ansøgningen til et fornyet Slotsrock sagt, at udvalget i højere grad ønsker at yde støtte til nye tiltag frem for år efter år at give faste tilskud til eksisterende arrangementer. Han antydede, at udvalget næppe ville gå ind i et tilskud til Slotsrock, hvis der alene er tale om et arrangement, som det har været kendt de seneste mange år.

- Vi vil forsøge at få frie midler, som vi kan bruge til at sætte nye ting i gang. Tanken er, at vi kan støtte de første år, men at ingen skal regne med, at vi yder støtten år for år i al fremtid, sagde Peter Sejersen og nævnte som eksempel, at kommunen i år støttede slotskoncerten på Ørbæklunde. Men arrangøren Kultur på Tværs skal ikke forvente, at tilskuddet er permanent.

Der er dog kulturtilbud, som Nyborg ifølge Peter Sejersen ikke kan undvære. Derfor er voldspillet en fast forankret del af kommunens kulturbudget.
  • Fyens Stiftstidende

Mere om emnet

Se alle

Ingen grund til flere scener