AUNSLEV: - Der er god grund til ikke at benytte Hovgyden syd for Aunslev resten af måneden. Og i øvrigt er det også en noget besværlig opgave. I hvert fald i dagtimerne. Da er gyden nemlig spærret af, fordi kommunen - i dette tilfælde det nye aktieselskab Nyborg Forsyning&Service A/S - er i fuld gang med en motor savsmassakre. Den skal fjerne alle de gamle og syge elmetræer.