Kystdirektoratet får afgørende ord i strid om nyt dige ved Nordenhuse
NORDENHUSE: Vejrudsigten glider ind ad det ene øre og ud ad det andet hos de fleste af os.

Men sommerhusejerne i den lille koloni, Drejet ved Nordenhuse, spidser ører hver gang, femdøgnsprognosen er på. Og så sender de en lille bøn til Gud, vejrpigen, eller hvem de nu tror på: Skån os for storm og højvande.

Sommerhusene ved Drejet fik en ordentlig skylle den 1. november 2006, hvor flere af husene blev helt eller delvis ødelagt. Og da vandet i Storebælt for nylig igen steg faretruende, måtte ejerne i gang med sand og sække for at beskytte husene. Og takket være op mod 900 sandsække lykkedes det lige netop.

Ikke ud af stedet

Chokket fra 2006 satte fut i planerne om et dige til at beskytte sommerhusene, men indtil videre er sagen ikke kommet ud af stedet.

Sommerhusejerne og ejeren af den eng, hvor diget skal bygges, gårdejer Anders Buch, ønsker nemlig diget placeret et sted, og Nyborg Kommune vil have det et andet sted. Nu er der lagt op til at spille bolden videre til Kystdirektoratet, som måske kan skære igennem og pege på den bedste løsning.

- Vi er helt klar over, at vi ikke når at få et dige i denne vinter. Men vi vil meget nødig gå ind i endnu en vinter uden dige, siger Kim Wogelius.

Han var en de sommerhusejere, der blev værst ramt i 2006 - vandet stod 110 centimeter op i huset, der blev helt ødelagt og nu er erstattet med et nyt - med tilskud fra Stormflodsrådet.

Bagfra

Husene ved Drejet er truet af havvandet på en lidt kringlet måde. Det er nemlig ikke et frådende Storebælt, som er problemet. Truslen kommer bagfra, for vandet løber ved stormflod ind på de lave strandenge et godt stykke syd for sommerhusområdet, og herfra løber det mod nord og i de værste tilfælde over en vej og derfra ind i de lavest liggende sommerhuse.

Kommunen er optaget af at beskytte naturen og blomsterrigdommen i strandengene og vil derfor have diget helt op til adgangsvejen til sommerhusområdet.

Ejerne og Anders Buch vil stoppe højvandet et stykke ude på engen. Det skal ske ved at hæve gårdejerens eksisterende markvej, så den fungerer som et dige. På den måde vil Anders Buch også få mulighed for at komme ud og se til Rendebækkens udløb, når der er højvande.

Grundejerforeningen er desuden ked af kommunens forslag, fordi et af sommerhusene så får det nye dige lige uden for haven, så udsigten forringes.

- Det er desuden langt lettere og billigere at lave diget på markvejen frem for i det bløde område ved adgangsvejen, siger Kund Erik Simonsen fra grundejerforeningen på Drejet.

Bestyrelsen har nedsat en digegruppe, der har til opgave at bakse diget på plads så hurtigt som muligt. Det er grundejerne selv, der skal betale diget via et nyt digelav, men kommunen er blevet bedt om at lægge ud.

Sagen er for tredje gang på dagsordenen i kommunens Teknik og Miljøudvalg på tirsdag.
  • Fyens Stiftstidende