Nyborg: Alt tyder på, at det ikke bliver noget problem at fylde pladserne i kommunens nye integrationsråd.

Cirka 15 personer mødte frem, da der i sidste uge var indkaldt til informationsmøde i byrådsalen, og forud for mødet havde 11 personer tilkendegivet, at de ønsker en af de i alt ni pladser.

Byrådet har allerede udpeget to af medlemmerne, nemlig Jørn Gustavsen (DF) og Vibeke Ejlertsen (S).

Sidstnævnte bliver formand for det nye råd, der blandt andet skal fungere som brobygger mellem borgere med en anden etnisk baggrund og det kommunale system samt medvirke til at fremme integrationen i al almindelighed.

Selv om der allerede er en del kandidater på banen, er det endnu ikke for sent at stille op. Interesserede har en frist frem til den 22. februar klokken 8 til at beslutte sig.

Rådets sammensætning bliver afgjort på et møde i Beskæftigelsesudvalget den 29. februar. Byrådet har afsat 150.000 kroner om året til formålet, hvoraf de 100.000 kroner skal dække udgifter til sekretariatsbetjening.

  • Journalist portræt

    Af:

    Jeg er lokalredaktør på Fyens Stiftstidende i Nyborg samt redaktør på Lokalavisen Nyborg. Privat bor jeg sammen med min familie i Nyborg by, ikke langt fra redaktionen. Og så har jeg lige rundet de 40 år. Jeg blev uddannet journalist i 2004. Forinden havde jeg taget en bachelor-grad i statskundskab ved Aarhus Universitet.