Sommerbyen: Oprydning i sommerhusballade trækker ud

Kommunen er endnu ikke kommet til bunds i de mange sager om overbyggelse i Sommerbyen. En af de beboere i området, der har gjort indsigelse, er tidligere koncernjurist i Fyens Stiftstidende, Keld Klint. Arkivfoto: Lasse Hansen

Sommerbyen: Oprydning i sommerhusballade trækker ud

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Helt op mod 75 procent af lodsejerne i Sommerbyen har enten bygget for meget eller for tæt på skel. Forslag om at lade vejarealer tælle med, når bebyggelsesprocenten skal regnes ud, kan få stor betydning for det endelige resultat. Men både grundejerforeningens medlemmer og politikerne skal sige god for idéen.

Nyborg: I 2017 skal der ryddes op i Sommerbyen. Sådan lød det i begyndelsen af året fra teknisk chef i Nyborg Kommune, Søren Møllegård. På det tidspunkt havde man taget fat på omkring 20 sager om ulovligt byggeri i det populære sommerhusområde i udkanten af Nyborg. Omfanget af potentielle balladesager var dog langt større.

Allerede tilbage i 2015 opdagede forvaltningen ved hjælp af satellitmålinger, at helt op 75 procent af de lidt over 100 lodsejere i området enten havde bebygget mere end de tilladte 20 procent og/eller for tæt på skel.

Politikerne krævede handling, men oprydningsarbejdet har trukket ud, og 2017 bliver heller ikke året, hvor man kan sætte punktum, erkender den tekniske chef. Status ved årets udgang er, at man har afsluttet seks sager, mens der fortsat er 75 åbne sager. Til den sidste gruppe hører sager, hvor den berørte lodsejer har klaget over kommunens afgørelse.

Sommerbyen
Sommerbyen er et sommerhusområde ud til Storebælt, der består af 104 parceller. Ifølge lokalplanen fra 1992 må højst 20 procent af grundenes areal bebygges. Det omfatter overdækkede terrasser, carporte, udestuer og lignende mindre bygninger. Meget små grunde på under 375 kvadratmeter må dog bebygges med 75 kvadratmeter. Der skal mindst være 2,5 meter til naboskel og fem meter til vejskel. Lokalplanen fik en tilføjelse i 2008 efter en meget kreativ sommerhusejer byggede et hus i første række mod vandet. 
Kommunen gjorde brug af satellitbilleder for at undersøge omfange af snyd. Fremgangsmåden er siden hen blevet kritiseret. Blandt andet har der været eksempler på, at både, der lå med bunden i vejret, er blevet forvekslet med et udhus. Arkivfoto: Laust Jordal
Kommunen gjorde brug af satellitbilleder for at undersøge omfange af snyd. Fremgangsmåden er siden hen blevet kritiseret. Blandt andet har der været eksempler på, at både, der lå med bunden i vejret, er blevet forvekslet med et udhus. Arkivfoto: Laust Jordal

Håndsrækning til klemte ejere

Der har ellers været gjort op til flere forsøg fra kommunens side på at komme ejerne til undsætning. Først var der byrådets beslutning fra september 2016 om at åbne for et salg af et kommunalt ejet areal langs Hjejlevej.

Der er tale om jord, der skal forblive et plantebælte, men som ikke desto mindre tæller med i det samlede regnskab, når bebyggelsesprocenten skal regnes ud. Det er dog kun lodsejere med ejendom direkte ud til Hjejlevej, der har mulighed for at gøre brug af dette tilbud, og det har fået enkelte beboere i området til at kritisere kommunen for forskelsbehandling.

Foreløbig er 11 ud af 20 jordstykker solgt fra, mens yderligere tre er reserveret, oplyser Charlotte Markvardsen fra Nyborg Kommunes tekniske forvaltning. Når man ikke har fået afsluttet flere sager, hænger det sammen med et andet løsningsforslag, som endnu mangler at blive behandlet færdigt, forklarer hun, nemlig ideen om at lade vejarealet inde i selve sommerhusområdet tælle med.

Forslaget blev første gang luftet i forbindelse med de samtaler, som forvaltningen havde med en række sommerhusejere i foråret 2017. På en generalforsamling den 9. juli fik grundejerforeningens bestyrelse grønt lys fra medlemmerne til at gå videre med idéen, men det har taget tid at nå til enighed i bestyrelsen om den rette model, erkender formand Palle Langhoff.

To modeller i spil

Egentlig havde foreningen planer om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i løbet af efteråret, men det er i stedet blevet udskudt til slutningen af januar.

Her vil bestyrelsen anbefale medlemmerne at stemme ja til en ordning, hvor de cirka 10.000 kvadratmeter vejareal fordeles ligeligt mellem lodsejerne. Alternativt kan man vælge en model, der tilgodeser de lodsejere, der ejer en hjørnegrund og dermed bor ud til et større stykke af vejarealet.

- Vi står i dag med en fællesvej, der ejes af Sommerbyen. Hvis man skal fortsætte den tanke, så mener vi, at alle skal have lige meget, forklarer formanden.

Når først medlemmer har nikket ja til den ene eller den anden løsning, vil foreningen sende en formel ansøgning, der skal forelægges medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget.

Selv håber Palle Langhoff, at der ret hurtigt derefter begynder at komme skred i behandlingen af sager, så de kan være afsluttet i løbet af foråret.

- Det er vigtigt at få styr på det så hurtigt som muligt, ikke mindst for dem, der går med planer om at sælge deres hus. Ingen ønsker at købe katten i sækken, bemærker han.

Ingen mirakelkur

Grundejerforeningen har en forventning om, at forslaget med at lade vejarealet tælle med kan løse hovedparten af de resterende sager. I forvaltningen er man knap så optimistisk.

- Forudsat, at politikerne siger ja til forslaget, kan det få betydning for cirka halvdelen af sagerne, altså betydelig færre end det, grundejerforeningen forestiller sig. Sagerne handler ikke kun om bebyggelsesprocenter, men også om afstandskrav til skel. Der er også nogen, der har betydelig mere overbebyggelse, end det, denne fordeling giver mulighed for at få tildelt, forklarer Charlotte Markvardsen.

Selv tør hun ikke spå om, hvornår de mange potentielle balladesager i Sommerbyen er afsluttet.

- Vi ville meget gerne have været i gang i vinterperioden, hvor der ikke er så meget gang i byggeriet. Hvis alle sagerne skal løses til maj, hvor vi får mange byggeansøgninger, så har vi et problem, konstaterer hun.

Sommerbyen: Oprydning i sommerhusballade trækker ud

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce