Øgede udgifter især på personale er investering i at skaffe flere kunder, siger dirketør Jesper Hansen.

Frørup: 2015 blev - endnu - et godt og solidt år for Frørup Andelskasse.

Bestyrelse og repræsentantskab har netop fået forelagt årsregnskabet, og med tilfredshed noterer den samlede ledelse af andelskassen med hovedsæde på Sportsvænget mellem Frørup og Tårup et overskud på 5,3 millioner kroner efter skat. Det er på niveau med 2014-resultatet.

- Vi har i løbet af 2015 haft stor tilgang af kunder og udlånet er steget, siger Jesper Hansen.

Antallet af kunder er steget med 5,5 procent, og ved udgangen af 2015 havde andelskassen 3003 andelshavere. Hver gang, andelskassen får en ny kunde, bliver vedkommende andelshaver.

Personlig rådgivning

Frørup Andelskasses omkostninger er steget med to millioner kroner til 19,4 millioner kroner. Det skyldes primært flere ansatte.

- Det er vores måde at investere på, når det gælder kunderådgivning. Vi oplever, at med de store bankers filiallukninger de senere år er en bevægelse hos mange kunder mod, at de stadig gerne vil have en lokal adgang til rådgivning. Så vi stiller os i position til at kunne tage en større markedsandel, siger Jesper Hansen, men tilføjer, at der aldrig bliver tale om, at Frørup Andelskasse skal udvikle sig i retningen af storbank.

Folk låner igen penge

Efter fire år med faldende udlån anser Jesper Hansen stigningen i udlån sidste år på fire procent til samlet 275 millioner kroner et udslag af forsigtig optimisme hos kunderne.

- Der er et opsparet behov for renoveringer og istandsættelser af huse og ejendomme, som har givet anledning til flere udlån, siger han.

På indtægtssiden er Frørup Andelskasse ramt af rentefaldet. Med en egenkapital på næsten 200 millioner kroner, hovedaglig placeret i obligationer, betyder lave renter endda nogle millioner mindre i indtægter i forhold til tidligere. Posten kursreguleringer blev i 2015 på 3,6 millioner kroner, dog det dobbelte af 2014, men mærkbart mindre end i 2013, hvor indtægten var på syv millioner kroner og i 2012 endda hele ni millioner kroner.

- Vi kunne vælge at anbringe dele af vores midler mere risikobetonet, men det ønsker vi ikke, siger Jesper Hansen.

  • Andreasen_Niels_(2015)_023

    Af:

    Journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion  i Nyborg, tovholder Lokalavisen Nyborg. Tidligere ansat på erhvervsredaktionen på Fyens Stiftstidende i Odense, inden da journalist på Fyns Amts Avis i Nyborg og Ugeavisen i Odense.