Nyborg Kommune har købt villa ved slottet for at få bedre plads til turistbusser. På den måde skulle slottets naboer blive generet mindst muligt, når det nye slot åbner, og der kommer mange flere gæster til Nyborg. Kun fire indsigelser mod slots-byggeriet.

Nyborg: Projektet med modernisering og udbygning af Nyborg Slot til et museum i internationalt format er et af de største byggerier i Nyborg i mange år. Men lokalplanen for projektet har blot udløst fire indsigelser fra borgerne.

To af indsigelserne kommer fra de nærmeste naboer til Nyborg Slot i Slotsgade og på Dronningensvej ved Vestervold. Beboerne her er bekymrede både for støj og møg under byggeriet og gener fra tursitbusser, der får mulighed for at sætte passagerer af vest for slottet, når museet bliver genindviet engang i 2020.

Kommunen og naboerne har allerede haft møder om sagen, og byrådet har netop besluttet at købe villaen Dronningesvej 50, der ligger for sig selv op til den planlagte busholdeplads. Ved at rive villaen bliver der bedre plads, så busserne kan vende og køre både ud og ind via Dronningensgade frem for ad den smalle og krogede Slotsgade.

Det er ikke meningen, at alle busser med gæster til slottet skal holde på pladsen tæt ved den gamle borg. Men det skal være en mulighed for gangbesværede gæster at blive sat af tæt ved den store attraktion, og der vil også blive et antal handicap-p-pladser på området. Gæster med friske ben kan derimod regne med at blive sat af eller parkere længere væk fra slottet.

Naboerne beder om, at der bliver regler for, hvor længe busserne må holde på pladsen ved Dronningensvej, og der bør være forbud mod at busserne holder med motoren i tomgang. Der er desuden forskellige ønsker til afskærmning mellem beboelserne og den kommende bus-plads.

Naboerne i Slotsgade ønsker desuden, at de også i fremtiden får lov til at parkere deres biler foran husene i Slotsgade, sådan som det er tilfældet i dag.

- Folk er godt oplyst

Borgmester Kenneth Muhs håber og tror, at det lave antal indsigelser mod slotsbyggeriet er et udtryk for, at borgerne i Nyborg føler sig godt orienteret om projektet.

- Det har været syv år undervejs, og der har været mange møder, foredrag og indslag i pressen om det. Derfor håber jeg, at befolkningen i Nyborg føler sig godt oplyst, siger Kenneth Muhs.

Frygter støj

Ejeren af den villaen på Dronningensvej 15 frygter ikke mindst generne under byggeriet - især den tunge trafik til og fra byggepladsen. Han forlanger derfor i sin indsigelse, at et uvildigt firma registrerer husets stand før og efter byggeriet, så man kan konstatere eventuelle revner elle andre skader, der kan være opstået på grund af byggeprojektet.

- Det er klart, at der bliver nogle udfordringer under byggeriet, men vi har haft et meget positivt møde med slottets naboer, og vi vil blandt andet sørge for nogle begrænsninger i hvilke tidspunkter, de må bygge på slottet, siger borgmester Kenneth Muhs (V).

- Med købet af Dronningensvej 50, som vi jo har tænkt os at rive ned, får vi en helt unik mulighed for at indrette området til busser og handicap-p-pladser, siger han.

Nyborg Grundejerforening af 1898 har indsendt en indsigelse, der koncentrere sig om støjgener rundt om i byen på grund af den øgede trafik af de mange gæster, der ventes til det ombyggede slot.

- Grænseværdien for støj er 58 db. På flere strækninger ses denne grænseværdi overskredet, skriver Johan Pohlmann og Hans Åge Gertz på foreningens vegne.

- Flere af vore medlemmer har henvendt sig på grund af deres bekymring for fremtidige støjgener.

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist og souschef på Fyens Stiftstidendes Nyborgredaktion. Jeg har arbejdet på avisen siden midten af 1980'erne. Det meste af tiden har jeg været på redaktionen i Nyborg, men jeg har også arbejdet på erhvervs- og webredaktionen og i fem år skrev jeg om boliger, arkitektur og havestof. Jeg bor i Nyborg.