Slots- og Kulturstyrelsen siger ja til et knap fem meter højt tårn i rustent jern. Det giver mulighed for at ringe ved begravelser fra kapellet

Nyborg: Menighedsrådet i Nyborg er kommet et godt stykke nærmere ønsket om at få en kirkeklokke ved kapellet på den gamle kirkegård.

Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt kirkens planer om et lille tårn - en såkaldt klokkestabel i yderkanten af kirkegården nær indkørslen til Lindealleen.

Klokketårnet, der nu er godkendt, er blot 4,6 meter højt - cirka halvt så højt som det tårn, menighedsrådet oprindeligt ville bygge. Planerne om et ti meter højt tårn kunne folkene fra Kulturstyrelsen ikke lide, og de sagde nej: Et så stort tårn ville blive for dominerende, sagde styrelsen i en afgørelse sidste år.

Derfor måtte menighedsrådet i gang igen, og arkitekterne hos CW Arkitekter i Svendborg kom nu frem til en helt anden udformning.

Det klokketårn, der nu ser ud til at blive en realitet, bliver opført som en "skulptur" i cortenstål - altså stål med en rusten overflade, som man kender det fra universitetet i Odense eller DSB's standere til køreledninger.

Når Kulturstyrelsen er kritisk overfor byggerier på Nyborgs gamle kirkegård, er det fordi, kirkegården ligger på en del af byens gamle voldanlæg.

Klokketårnet ligger nu til godkendelse på rådhuset - blandt andet skal man her tage stilling til, og det er nødvendigt med en lokalplan for at sige ja til tårnet.

Gammelt ønske

Menighedsrådet har længe ønsket at få en klokke op ved kapellet, hvorfra der gennemføres mange bisættelser og begravelser. I dag ringer man med kirkens klokke flere hundrede meter væk, når der er begravelser fra kapellet. Det er en dårlig løsning: Ofte opfatter de pårørende ved en begravelse slet ikke, at ringeriet fra kirken har noget at gøre med den begravelse, de deltager i. Omvendt kan folk omkring kirken undre sig over, hvorfor der ringes, når der ikke er en sjæl i kirken.

Den klokke, der skal hænge i skulpturen på kirkegården, har kirken så at sige på lager. Den blev tilbage i 1956 taget ud af brug, da klokkespillet i Vor Frue Kirke blev etableret. Siden har klokken været opbevaret i kirketårnet.

Bronzeklokken er støbt i 1642. Klangen beskrives som "smuk og rolig."

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist og souschef på Fyens Stiftstidendes Nyborgredaktion. Jeg har arbejdet på avisen siden midten af 1980'erne. Det meste af tiden har jeg været på redaktionen i Nyborg, men jeg har også arbejdet på erhvervs- og webredaktionen og i fem år skrev jeg om boliger, arkitektur og havestof. Jeg bor i Nyborg.