Bo Gangelhof, leder af Nyborg Private Realskole, forlader stillingen med udgangen af august i år.

Det sker af helbredsmæssige årsager, oplyser skolens bestyrelsesformand, Frank Nørregaard.

Selv udtrykker Bo Gangelhof stor vemod ved at skulle forlade den skole, der har været en meget stor del af hans liv. Han var selv elev på skolen fra 1954 til 1964, blev ansat som lærer i 1975, og har, når han går på pension 31. august, samlet tilbragt 43 år på skolen, de seneste to år som skolens leder.

Bo Gangelhof forventer at kunne fortsætte sine mange fritidsinteresser, herunder formandsskabet for musikforeningernes paraplyorganisation i Nyborg Kommune, SAMMUS.
  • Fyens Stiftstidende