Nyborg: Selv om de første drenge allerede har været en tur ude på isen, så er der fortsat forbud mod at gå på isen på Nyborgs voldgrave.

Kommunen har sat forbuds-skilte op, og forbudet gælder også graven ved Gasværksvej, hvor byens "officielle" skøjtebane normalt findes.

Gruppeleder Mette Kaagh, Teknisk Afdeling, oplyser, at isen vil blive målt i morgen tirsdag, og er den tyk nok, åbnes skøjtebanen.