Nyborg har fået en ny kristen kirke, der foreløbig har til huse i et lokale i idrætscentret på Storebæltvej.

Nyborg: - Vi synger, vi klapper, vi beder.

Sådan beskriver Thomas Appah gudstjenesterne i den kirke, han for nylig har åbnet i Nyborg. Man sidder ikke lige så meget ned som i folkekirken, og så foregår gudstjenesten på engelsk. Det var især det sidste, der fik Thomas Appah til at åbne kirken Christ Guardian Light Ministries.

Det er en kristen kirke med rødder i pinsebevægelsen, der er udbredt i blandt andet Afrika. 32-årige pastor Appah stammer da også fra Ghana, men kom som som helt ung til Italien, hvor han arbejdede i en kirke i 10 år og i 2011 begyndte på en firårig præsteuddannelse.

- Så flyttede jeg til Danmark med min kone, som er dansker. Vi boede først i Skive, og der prøvede jeg at besøge en dansk kirke, men jeg forstod ikke sproget godt nok til at kunne følge med i gudstjenesten, fortæller Thomas Appah på engelsk med danske ord indimellem.

Siden rykkede parret, der har to børn, til Nyborg, hvor pastor Appah syntes, at der manglede en kirke for dem, der ikke er så gode til dansk.

Han har lejet et lokale på førstesalen i Nyborg Fritids- og Idrætscenter, hvor han hver søndag fra klokken 11 til 13 holder gudstjeneste for alle interesserede.

- Gudstjenesten er for alle kristne, understreger Thomas Appah, der til daglig arbejder på Petersminde Teglværk ved Stenstrup.

Menigheden i den nye kirke er foreløbig ganske lille, kun familien Appah og en familie fra Congo er med, men Thomas Appah håber, at flere vil slutte sig til.

- Det er gratis at deltage, og vi sælger ikke noget, understreger han.

Interesserede kan kontakte Thomas Appah på tlf: 60 24 40 42 eller mail: cglm.church@gmail.com

  • Tim Kildeborg Jensen

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Nyborg, hvor jeg også bor. Jeg skriver om det meste, men dækker især områderne skole- og dagtilbud, social og familie samt sundhed og forebyggelse.