NYBORG: Et par østfynske borgmestre, to mf'ere, nogle amtsrådsmedlemmer og så det meste af Nyborg Byråd havde sagt ja tak til at være med til premieren på "South Pacific" på Nyborg Vold.