Jordforurening er ikke kommunens opgave. Men de fleste byråds-politikere vil have fokus på de mange tons kemikalier under Nyborg Lynfrost.

Nyborg: Nyborg Kommune bør spille en aktiv rolle i sagen om forureningen under Nyborg Lynfrost, selv om jordforurening formelt set ikke er kommunens bord.

Det mener de fleste af de politiske partier, der i dag er repræsenteret i Nyborg Byråd. De ønsker forureningen væk, inden Lynfrost-området får en ny funktion, for eksempel som butikscenter. Kun Venstres medlem af Teknik-og Miljøudvalget, Flemming Kjærulf, siger klart, at kommunen skal overlade sagen om forurening til den myndighed, der formelt har opgaven: Region Syddanmark. Og så skal kommunen koncentrere sig om sit: At lave lokalplanen, når man har fundet ud af, hvordan området skal udvikles.

Jordforureninger

Region Syddanmark har mange forurenede grunde at tage sig af. Derfor er indsatsen mod forureningen prioriteret.Det vigtigste er at beskytte grundvandet.

Prioritet nummer to er at sikre boliger mod indeklimaproblemer på grund af forurening i jorden

Tredje prioritet er at sikre overfladevand og natur på steder, hvor offentligheden kan komme i kontakt med farlige stoffer.

Nyborg-grunden skal sandsynligvis bruges til erhverv, og grundvandet er ikke i fare, og derfor har området indtil videre ikke været i spil til oprensning.

I 2019 skal landets giftgrunde på ny prioriteres - blandt andet fokuserer man nu også på grunde, hvorfra forureningen kan løbe ud i øer, søer eller havet.

Nyborg Lynfrost-sagen er blevet aktuel, fordi ejeren, Philipsen Gruppen, ønsker at slukke for frysehusene og bruge den store grund til et center med store forretninger. Og i den forbindense er diskussionen om forureningen i jorden under frysehusene poppet op. Nyborg Lynfrost blev i 1960'erne bygget oven på resterne af Tjærekompagniets giftfabrik, der havde ligget der siden 1917.

- Jeg synes, vi bliver nødt til at gøre noget ved det. Man taler jo om, at der måske er overløb, så noget af forureningen ender ude i Storebælt, og det er da ikke smart. Slet ikke, når det er et Natura 2000-område. Altså et farvand, vi skal passe ekstra godt på. Jeg siger ikke, at vi skal tage millioner op af kommunekassen. Andre har ansvaret, og så må vi presse på for at få Lynfrostgrunden prioriteret op, siger Per Jespersen (S), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

SF's byrådskandidat Ole Tyrsted Jørgensen mener heller ikke, forureningen kan blive liggende under jorden ved Storebæltsvej.

- Man skal jo ikke fjerne Lynfrosten bare for at fjerne forureningen, men når man nu begynder og tale om ny anvendelse af området, er timingen jo god til at få gjort noget. Vi kan ikke bare kapsle forureningen inde og så overlade det til vores børn og børnebørn, siger Ole Tyrsted Jørgensen.

Han peger på, at jordforurening godt nok hører hjemme hos regionen, men kommunen kan også spille en rolle.

- Kommunen kan stille krav til en kommende bygherre gennem byggetilladelser og så videre, siger han og understreger, at SF er imod et butikscenter på området.

Hvor forsvinder det hen?

Enhedslistens Benny Pieszak siger, at det er frygteligt at tænke på, at forureningen har ligget i jorden under Lynfrosten i 50 år.

- Drikkevandet skulle ikke være truet, men hvor forsvinder forureningen hen, spørger han.

- Det bliver dyrt at rense området op, og det er indlysende ikke noget skatteborgerne i Nyborg skal betale. Vi må presse på, så grunden kommer med i prioriteringen af giftgrunde i 2019, tilføjer Benny Pieszak.

Carsten Kudsk fra Dansk Folkeparti mener først og fremmest, at myndighederne skal se at få grunden undersøgt ordentligt.

- Så vidt jeg ved, lavede man borebrønde ud i Svanedammen, dengang man byggede McDonalds og Statoil, så man kunne holde øje med forureningen. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad der er i de målinger, man har foretaget, siger Carsten kudsk.

- Men hvis der skal gøres noget ved forureningen under Lynfrosten, er det i hvert fald ikke kommunekassen, der skal betale, siger han.

Venstres Flemming Kjærulf ser lidt anderledes på sagen:

- Spørgsmål om jordforurening ligger helt og holdent hos Regionen. Man er nødt til at skille skidt og kanel. Vi har jo slet ikke forstand på det område. I øvrigt er der lavet afværgeforanstaltninger - nemlig det dræn ved Storebæltsvej, der opsamler overfladevandet fra grunden og sørger for, det kommer på renseanlægget, siger Flemming Kjærulf.

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist og souschef på Fyens Stiftstidendes Nyborgredaktion. Jeg har arbejdet på avisen siden midten af 1980'erne. Det meste af tiden har jeg været på redaktionen i Nyborg, men jeg har også arbejdet på erhvervs- og webredaktionen og i fem år skrev jeg om boliger, arkitektur og havestof. Jeg bor i Nyborg.

Mere om emnet

Se alle
5
Karin startede giftdebatten

Karin startede giftdebatten

2
Derfor stinker det stadig ved Lynfrosten

Derfor stinker det stadig ved Lynfrosten

4
Forurening ikke i vejen for butikscenter

Forurening ikke i vejen for butikscenter