Pårørenderådet på Strandvænget blev konstitueret ved en generalforsamling i maj 2007. Rådets arbejde tager udgangspunkt i servicelovens paragraf 17, og formålet er at repræsentere beboernes og de pårørendes interesser.

Svend Erik Nielsen er formand for bestyrelsen, som består af i alt syv medlemmer og tre suppleanter. Medlemmerne bliver valgt for to år ad gangen, mens suppleanterne er på valg hvert år.

Pårørenderådet skal blandt andet høres om alt, hvad der har med hverdagen på Strandvænget at gøre, økonomien, ombygninger, ændringer i serviceniveauet, tilsynsrapporter og redegørelser om indberetninger af magtanvendelser. Derudover skal rådet informeres om generelle personaleforhold, den overordnede pædagogiske udviklingsplan og fritidsaktiviteter og ferieture.

En gang om måneden mødes Pårørenderådet med Strandvængets ledelse. Efter hvert møde laves et referat, som sendes ud til alle pårørende og lagt ud på Strandvængets hjemmeside, www.strandvaenget.dk.

Mere om emnet

Se alle
Forbilledet fra Strandvænget

Forbilledet fra Strandvænget