25 amatørarkæologer undersøger områder ved kirkerne i Ellested og Refsvindinge

De higer og søger - med detektorer på markerne ved Ellested og Refsvindinge kirker i denne weekend.

Mens der ved Nyborg Slot holdes kampdage og på Torvet høstmarked i Kongens Fadebur, har Østfyns Museer og medlemmer af den amatørarkæologiske forening Harja gang i det, museerne ikke tøver med at kalder for jagten på det oprindelige Kongens Fadebur, altså finde spor efter middelalderens landsbybebyggelser. Det var her, bønderne producerede fødevarer til kongens hof på Nyborg Slot.

Så når 25 detektorbevæbnede amatørarkæologer bevæger sig søgende rundt på markerne ved Ellested og Refsvindinge kirke, skyldes det, at de professionelle historikere gerne vil have mere viden om landsbyerne dengang.

Ved Ellested ved man allerede, at der har ligget en bebyggelse eller landsby, som sandsynligvis blev nedlagt omkring 1300 og flyttet til det nuværende Kullerup.

Håbet er, at detektorfolkene kan afsløre mere om, hvornår bebyggelse ved Ellested blev grundlagt og hvor store et område, den dækkede.

Området omkring Refsvindinge er der ikke det store forhåndskendskab til, så håbet er, at detektortræffet kan bringe ny viden frem.

Det er, fremføres det på museernes hjemmeside, vigtig at undersøge middelalderlandsbyer, voldsteder og andre anlæg i Nyborgs opland for at kunne sætte byen og borgen ind i et mere komplet billede, som det må have været i middelalderen.

  • Andreasen_Niels_(2015)_023

    Af:

    Journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion  i Nyborg, tovholder Lokalavisen Nyborg. Tidligere ansat på erhvervsredaktionen på Fyens Stiftstidende i Odense, inden da journalist på Fyns Amts Avis i Nyborg og Ugeavisen i Odense.